Accuracy evaluation of modeling the volatility of VIX using GARCH model

Katarzyna Łęczycka

Abstract

Measuring the volatility of volatility is an important issue in case of constructing portfolio strategies including the volatility index as an individual financial instrument. The market-oriented attitude including implied volatility available in VVIX index is complex and most precise estimator of volatility of volatility index because it projects the market deeply than only by considering the historical observations. This convenience is available only on very few exchanges, which means that in many cases managing volatility of volatility must be based on conditional variance and other models. This attitude does not seem to be reliable. The paper examines both attitudes – model-based methodology including forecasting variability of VIX index and its multiple simulations, and market-oriented one including implied volatility of volatility index – the VVIX realizations
Author Katarzyna Łęczycka (MISaF)
Katarzyna Łęczycka,,
- Faculty of Management, Information Systems and Finance
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No381
Pages185-198
Keywords in Polishsymulacje i prognozowanie zmienności, modelowanie GARCH, indeksy zmienności implikowanej, zmienność zmienności
Keywords in EnglishVolatility simulations and forecasts, GARCH modeling, implied volatility indices, volatility of volatility
Abstract in PolishProces mierzenia zmienności zmienności jest istotnym elementem wpływającym na konstruowanie strategii zarządzania portfelem. Problematyka związana z indeksem zmienności może być w szerszym aspekcie traktowana jako odrębny instrument finansowy. Postawa zorientowana rynkowo wraz ze zmiennością implikowaną dostępną w indeksie VVIX może być uznana za estymator zmienności zmienności o dokładności wyższej niż pozostałe tego typu narzędzia, oparte na obserwacjach historycznych. Wadą tego typu rozwiązania jest jego stosunkowo mała dostępność, co w rezultacie prowadzi do wykorzystania algorytmów opartych na innych modelach, np. na analizie wariancji warunkowej. W pracy zawarto analizę oraz porównanie dwóch procedur obliczeniowych. Pierwsza jest oparta na modelu zawierającym prognozowanie zmienności indeksu VIX i jego wielokrotnej symulacji, a druga jest zorientowana rynkowo, w niej zawiera się zmienność implikowana indeksu zmienności w postaci zrealizowanych obserwacji indeksu VVIX
DOIDOI:10.15611/pn.2015.381.14
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Łęczycka_Accuracy_evaluation_of_modeling_the.pdf 1,41 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrFinancial Investments and Insurance - Global Trends and the Polish Market
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back