Zmiany w podatku dochodowym od dnia 1 stycznia 2017 roku

Paulina Waszak

Abstract

The article presents the most significant and wildly commented changes related to the income tax which came into force on 1 January, 2017. The changes refer to the introduction of the preferential CIT rate (Corporate Income Tax rate), precisely to whom the change applies, what are the exclusions, what forms of payment are possible, possibilities of deduction of tax cost, and finally changes related to the tax allowance which applies to the income tax from natural persons.
Author Paulina Waszak (WUE)
Paulina Waszak,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsChanges in income tax since 1 January 2017
Pages116-119
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-663-3, 134 p.
Biernacki_Kowalak_Rachunkowosc.pdf / 1,61 MB / No licence information
Keywords in Polishpodatek dochodowy, kwota wolna od podatku, obniżona stawka CIT, płatności gotówkowe
Keywords in Englishincome tax, tax allowance, reduced CIT rate, cash payments
Abstract in PolishArtykuł przedstawia najważniejsze i najbardziej komentowane zmiany dotyczące podatku dochodowego wprowadzone w życie 1 stycznia 2017 roku. Dotyczą one wprowadzenia preferencyjnej stawki CIT, tego, kogo ona dotyczy i jakie są wyłączenia, formy płatności, możliwości odliczenia kosztów podatkowych, jak również zmian odnośnie do kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych.
Languagepl polski
File
Waszak_Zmiany_w_podatku_dochodowym_od.pdf 388,02 KB
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back