Ocena ekonomicznych aspektów działania kapitału zagranicznego w procesie ewolucji polskiego biznesu medialnego po 1989 roku

Jarosław Brach

Abstract

The article shows implication for Poland which are the result of the internationalization and globalization processes taking place in the world economy. The result of these processes is the opening of the Polish media market for the foreign capital after 1989. That opening completely changed the capital and personal structure of that market. Till 1989 it was fully controlled by stated-owned publishers. Now it is mainly controlled by foreign daughter companies of big media players. These investors control about 70% of that market in terms of readers, watchers or Internet users. Some positive and negative tendencies are connected with that internationalization and globalization. They are described in the third part of the article being the assessment chapter. The article is mainly based on analyzing available data connected with this problem and on own analysis and reflections, a professional journalist.
Autor Jarosław Brach (NE / KMSG)
Jarosław Brach
- Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Inne wersje tytułuThe assessment of economic aspects of the activities of foreign capital in the evolution process of Polish media business after 1989
Tytuł czasopisma/seriiEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Rok wydania2017
Nr3 (15)
Paginacja54-78
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.2
Słowa kluczowe w języku polskimkapitał zagraniczny, polski biznes medialny
Słowa kluczowe w języku angielskimforeign capital, Polish media business
Streszczenie w języku polskimW artykule wskazano na implikacje dla naszego kraju wynikające z zachodzących procesów internacjonalizacji i globalizacji w sferze biznesu medialnego. Skutkiem tych procesów stało się otwarcie po 1989 r. polskiego rynku medialnego na napływ kapitału zagranicznego. To otwarcie całkowicie zmieniło stosunki kapitałowe i osobowe w tym segmencie rynku. Do roku 1989 w całości był on kontrolowany przez wydawców państwowych. Teraz w zasadniczym stopniu kontrolują go zagraniczni gracze – spółki córki potentatów. Inwestorzy ci kontrolują ok. 70% rynku w zakresie czytelnictwa, widzów oraz użytkowników Internetu. Z tą internacjonalizacją wiążą się tendencje zarówno pozytywne, jak i negatywne. Są one przybliżone w trzeciej części artykułu, w której podjęto analizę omawianego zjawiska. Artykuł bazuje na analizie dostępnych danych związanych z tą tematyką oraz własnych badaniach i przemyśleniach autora, zawodowego dziennikarza.
DOIDOI:10.15611/e21.2017.3.04
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43259
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Brach_Ocena_ekonomicznych_aspektow_dzialania_kapitalu.pdf 961,43 KB
Punktacja (całkowita)11
PunktacjaPunktacja MNiSW = 11.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót