Ocena ekonomicznych aspektów działania kapitału zagranicznego w procesie ewolucji polskiego biznesu medialnego po 1989 roku

Jarosław Brach

Abstract

The article shows implication for Poland which are the result of the internationalization and globalization processes taking place in the world economy. The result of these processes is the opening of the Polish media market for the foreign capital after 1989. That opening completely changed the capital and personal structure of that market. Till 1989 it was fully controlled by stated-owned publishers. Now it is mainly controlled by foreign daughter companies of big media players. These investors control about 70% of that market in terms of readers, watchers or Internet users. Some positive and negative tendencies are connected with that internationalization and globalization. They are described in the third part of the article being the assessment chapter. The article is mainly based on analyzing available data connected with this problem and on own analysis and reflections, a professional journalist.
Author Jarosław Brach (ES / DIER)
Jarosław Brach,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsThe assessment of economic aspects of the activities of foreign capital in the evolution process of Polish media business after 1989
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2017
No3 (15)
Pages54-78
Publication size in sheets1.2
Keywords in Polishkapitał zagraniczny, polski biznes medialny
Keywords in Englishforeign capital, Polish media business
Abstract in PolishW artykule wskazano na implikacje dla naszego kraju wynikające z zachodzących procesów internacjonalizacji i globalizacji w sferze biznesu medialnego. Skutkiem tych procesów stało się otwarcie po 1989 r. polskiego rynku medialnego na napływ kapitału zagranicznego. To otwarcie całkowicie zmieniło stosunki kapitałowe i osobowe w tym segmencie rynku. Do roku 1989 w całości był on kontrolowany przez wydawców państwowych. Teraz w zasadniczym stopniu kontrolują go zagraniczni gracze – spółki córki potentatów. Inwestorzy ci kontrolują ok. 70% rynku w zakresie czytelnictwa, widzów oraz użytkowników Internetu. Z tą internacjonalizacją wiążą się tendencje zarówno pozytywne, jak i negatywne. Są one przybliżone w trzeciej części artykułu, w której podjęto analizę omawianego zjawiska. Artykuł bazuje na analizie dostępnych danych związanych z tą tematyką oraz własnych badaniach i przemyśleniach autora, zawodowego dziennikarza.
DOIDOI:10.15611/e21.2017.3.04
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43259
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Brach_Ocena_ekonomicznych_aspektow_dzialania_kapitalu.pdf 961,43 KB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back