Rachunkowość w służbie sprawiedliwości a sprawiedliwość w rachunkowości

Marta Nowak

Abstract

The paper joins the problem of ethics and accounting. The research goals are following: the explanation of “justice” term and the exploration of its different understanding; the presentation of possibilities of accounting usage for the purpose of realisation of justice idea; the presenation of the role of justice in accounting. The reaearch is based on the ethical literature study (esp. relating to justice) and it has theoretiocal charater. The author proves the hypothesis that accounting, although its main goals are understoood in the terms of economy and are therefore rational and egoistic, can be also used as serving justice (for different understandings of justice). Therefore accounting can also fulfil the axiological and societal goal. The fields of application of accounting directed to justice are enumerated
Author Marta Nowak (MISaF / IR / KTRiAF)
Marta Nowak,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Other language title versionsAccounting at the service of justice vs. justice in accounting
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No471
Pages336-345
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsprawiedliwość, rachunkowość, etyka
Keywords in Englishjustice, accounting, ethics
Abstract in PolishArtykuł łączy problematykę etyki i rachunkowości. Postawiono następujące cele badawcze: wyjaśnienie pojęcia sprawiedliwości i różnych sposobów jej rozumienia; przedstawienie możliwości wykorzystania rachunkowości w realizacji idei sprawiedliwości; przedstawienie roli sprawiedliwości w rachunkowości. Przeprowadzony wywód oparto na studiach literaturowych z zakresu etyki (w szczególności w odniesieniu do rozumienia pojęcia sprawiedliwości), a zawarty w publikacji dyskurs ma charakter teoretyczny. Wykazano, iż rachunkowość, pomimo realizacji przede wszystkim celu gospodarczego, a więc racjonalno- egoistycznego, może być wykorzystana w celu wdrażania w życie idei sprawiedliwości, w różnych rozumieniach tej ostatniej, a więc w realizacji celu aksjologiczno-społecznego. Wskazano pola do zastosowania rachunkowości w dążeniu do sprawiedliwości oraz zastosowania idei sprawiedliwości w rachunkowości
DOIDOI:10.15611/pn.2017.471.31
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41910
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Nowak_Rachunkowosc_w_sluzbie_sprawiedliwosci_a.pdf 439,76 KB
Score (nominal)10
Citation count*1 (2020-07-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back