Od szczupłego do zielonego zarządzania łańcuchem dostaw na przykładzie branży motoryzacyjnej

Agnieszka Pisarek

Abstract

The main aim of the article is to show the connection between lean and green supply chain management as well to discuss the next steps in the development of supply chain management, exploring the most important and most frequently used approaches in the automotive industry. The object of the research will be good practices for both lean and green solutions in an automotive manufacturing company. The applied research method will be critically analyzing literature from the examined thematic scope (supply chain management, green supply chain management, lean management) and the case study of one of the leading manufacturers of trucks and buses in the world. This company adapts its lean approach to its requirements in the organization and then moves on to the next stage of managing the green supply chain. The most important conclusion to be drawn from the research is the change in the attitude of people in organizations obliged to the new character of work. This is mainly a problem with the implementation and maintenance of a separate approach to the tasks performed.
Author Agnieszka Pisarek (WUE)
Agnieszka Pisarek,,
- Wrocław University of Economics
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No505
Pages243-260
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishzarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie zielonym łańcuchem dostaw, lean management, zwinne, odporne łańcuchy dostaw
Keywords in Englishsupply chain management; green supply chain management; lean management; agile; resilient supply chains
Abstract in PolishGłównym zamierzeniem artykułu jest przedstawienie powiązań pomiędzy szczupłym oraz zielonym zarządzaniem łańcuchem dostaw. Terminy te zostaną scharakteryzowane i umiejscowione na osi ewolucji łańcucha dostaw. Przedstawione zostaną też inne nurty zarządzania łańcuchem dostaw, m.in. zwinne, odporne czy w szerszym znaczeniu adaptacyjne, oraz kierunek ich dalszych modyfikacji. Nadrzędnym celem artykułu jest omówienie kolejnych etapów rozwoju zarządzania łańcuchem dostaw, zgłębienie najważniejszych i najczęściej stosowanych podejść w branży motoryzacyjnej, czyli: lean oraz zielonego zarządzania łańcuchem dostaw. Obiektem badań będą dobre praktyki stosowania rozwiązań zarówno lean, jak i green w firmie produkcyjnej z branży motoryzacyjnej, metodą badawczą zaś krytyczna analiza literatury z badanego zakresu tematycznego oraz case study czołowego producenta samochodów ciężarowych, autobusów na świecie. Najważniejszym wnioskiem z badań jest zmiana podejścia ludzi w organizacji zobligowanych do nowego charakteru pracy.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.505.19
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/53955
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Pisarek_od_szczuplego_do_zielonego_zarzadzania_lancuchem_dostaw.pdf 631,13 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back