Potrzeby użytkowników jako determinanty modelu organizacji platformy informatycznej aktywizującej seniorów. Wnioski z badań

Maja Leszczyńska , Karol Łopaciński , Wiesława Gryncewicz , Robert Kutera

Abstract

Due to the aging of society, the authors have developed a concept of ICT platform aimed at increasing the activity of people at the retirement age. It is dedicated to members of local communities, can be used to support entrepreneurship, self-fulfillment and activation in the field of social life. In the article, based on quantitative and qualitative research, the key needs of users have been identified, and in their context, the concept of organization of the ICT platform for activating seniors has been presented
Author Maja Leszczyńska (MISaF / IBI / DISD)
Maja Leszczyńska,,
- Department of Information Systems Design
, Karol Łopaciński (MISaF / IBI / DISD)
Karol Łopaciński,,
- Department of Information Systems Design
, Wiesława Gryncewicz (MISaF / IBI / DISD)
Wiesława Gryncewicz,,
- Department of Information Systems Design
, Robert Kutera (MISaF / IBI / DISD)
Robert Kutera,,
- Department of Information Systems Design
Other language title versionsThe Users’ Needs as Determinants of the Organization Model of the Information Platform Activating Seniors. Conclusions from the Study
Journal seriesProblemy Zarządzania, [Management Issues], ISSN 1644-9584, e-ISSN 2300-8792, (B 11 pkt)
Issue year2017
Vol15
No4 (71)
Pages127-145
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polish aktywizacja seniorów, potrzeby i kompetencje cyfrowe osób starszych, analiza rynku, platforma ICT, model implementacji
Keywords in English seniors activation, needs and digital competences of elderly people, market analysis, ICT platform, implementation model
Abstract in PolishW związku ze starzeniem się społeczeństw opracowana została koncepcja platformy informatyczno-komunikacyjnej mającej na celu zwiększenie aktywności ludzi w wieku emerytalnym. Jest ona dedykowana członkom lokalnych społeczności, może być wykorzystywana do wspierania przedsiębiorczości, samorealizacji i aktywizacji na polu życia społecznego. W artykule, na podstawie badań jakościowych i ilościowych, zidentyfikowano kluczowe potrzeby użytkowników i w ich kontekście zaprezentowano koncepcję organizacji platformy informatycznej aktywizującej seniorów
DOIDOI:10.7172/1644-9584.71.9
URL http://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=170351
Languagepl polski
File
Leszczynska_Lopacinski_Gryncewicz_Kutera_Potrzeby_uzytkownikow_ jako_ determinanty2017.pdf 283,56 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 26-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back