Uwarunkowania formalne i aplikacyjne raportowania niefinansowego w bankach

Adam Nosowski , Justyna Zabawa , Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska

Abstract

The extension of the scope of information disclosed and made available by market participants to non-financial information results from a change in the perception of the type and scope of their impact on diverse groups of stakeholders and the broadly understood environment. In the case of banks, there is also a necessity resulting from post-crisis reflections and disturbances in the area of trust and reputation. The article attempted to draw attention to selected application contexts, whose nature usually goes beyond the reporting nature
Author Adam Nosowski (MISaF / IZF / DoB)
Adam Nosowski,,
- Department of Banking
, Justyna Zabawa (MISaF / IZF / DoB)
Justyna Zabawa,,
- Department of Banking
, Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska (MISaF / IZF / DoB)
Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska,,
- Department of Banking
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
No370
Pages107-128
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishraportowanie niefinansowe, społeczna odpowiedzialność banków, raportowanie GRI, interesariusze banków
Keywords in Englishnon-financial reporting, social responsibility of banks, GRI reporting, bank stakeholders
Abstract in PolishRozszerzenie zakresu informacji ujawnianych i udostępnianych przez podmioty rynkowe o kwestie niefinansowe wynika ze zmiany postrzegania rodzaju i zakresu ich oddziaływań na zróżnicowane grupy interesariuszy oraz szeroko rozumiane otoczenie. W przypadku banków pojawia się też konieczność wynikająca z refleksji pokryzysowych oraz zaburzeń w zakresie zaufania i reputacji. Raportowanie niefinansowe stawia przed bankami określone wyzwania aplikacyjne wynikające nie tylko z uwarunkowań formalnych, ale także z konieczności podążania za zmieniającymi się oczekiwaniami zidentyfikowanych grup interesariuszy. W artykule starano się zwrócić uwagę na wybrane konteksty aplikacyjne, których natura zwykle wykracza poza raportowy charakter
URL https://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe/biezace-numery/2018/2018/se-37018.html
Languagepl polski
File
Nosowski_Zabawa_Dniestrzanska-Losiewicz_Uwarunkowania_ formalne_ i_ aplikacyjne_ raportowania 2018.pdf 311,11 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-05-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 28-05-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back