Wykorzystanie zmodyfikowanego algorytmu Fruchtermana-Reingolda w celu identyfikacji potencjalnych brokerów w sieci organizacyjnej

Piotr Andrzejak

Abstract

Quick identifying potentially significant persons within the organisation structure is constantly becoming more and more important. Key players such as brokers are with no doubt one of the most important actors, loss of which cannot be acceptable by the organisation itself, especially nowadays, when the competition on the market is growing rapidly. Enterprises having more than thousands of employees struggle to detect the most valuable persons using traditional approaches such as managerial surveys. The paper presents an approach that allows to shorten time needed to identify potential key brokers, and reduce the probability to make wrong guesses. The aim of this article is to analyze the problem of potential brokers identification with the usage of graph visualization algorithms. The paper presents modified Fruchterman–Reingold algorithm, which emphasizes the positions of brokers in the informal network.
Author Piotr Andrzejak (MISaF / IOaM / KPSZ)
Piotr Andrzejak,,
- Katedra Projektowania Systemów Zarządzania
Other language title versionsUsing modified Fruchterman–Reingold algorithm in the process of potential brokers identification in the organisational network
Journal seriesManagement Forum, ISSN , e-ISSN 2392-0025, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol6
No4
Pages1-6
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbroker, analiza sieci organizacyjnych, grafowe algorytmy wizualizacyjne
Keywords in Englishbroker, organisational network analysis, graph visualization algorithms
Abstract in PolishUmiejętność szybkiego zlokalizowania potencjalnie istotnych osób w organizacji stale nabiera znaczenia. Brokerzy, określani w analizie sieciowej mianem kluczowych graczy, bez wątpienia stanowią osoby, na których stratę żadne przedsiębiorstwo nie chce i w warunkach nieustająco rosnącej konkurencji nie może sobie pozwolić. W organizacjach liczących nierzadko setki, tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy pracowników znalezienie osób pełniących funkcję pośredników tradycyjnymi metodami należy do niemałych wyzwań. W niniejszym artykule zaprezentowano jedno z podejść pozwalających skrócić czas i ograniczyć prawdopodobieństwo wytypowania niewłaściwych osób. Celem artykułu jest analiza problemu identyfikacji potencjalnych brokerów przy wykorzystaniu wizualizacyjnych algorytmów opartych na grafach, a szczególnie zaprezentowanie zmodyfikowanej wersji znanego algorytmu Fruchtermana–Reingolda, który zakłada uwypuklenie położenia potencjalnych brokerów w sieci nieformalnej.
DOIDOI:10.15611/mf.2018.4.01
URL https://www.dbc.wroc.pl/publication/102044
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Andrzejak_Wykorzystanie_zmodyfikowanego_algorytmu_Fruchtermana_Reingolda.pdf 1,43 MB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 13-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 13-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back