IT support to management control in small and medium-sized enterprises

Joanna Dyczkowska , Tomasz Dyczkowski

Abstract

IT systems are seen as invaluable support to financial and accounting specialists, however, many enterprises are unable to use their analytical potential. The paper validates a positive contribution of the systems to the effectiveness of management control in small and medium-sized companies. The research included 129 Polish SMEs. Even though IT systems of ERP and BI classes were not commonly available (they were used by 18.6% of SMEs), it was observed that financial and management accounting received adequate IT support (in 58.1% of cases). Furthermore, sales and customer service were seen as domains were ITS contributed the most to the business. Finally of 51 SMEs which had no access to advanced software, only 7 found that situation negative.
Author Joanna Dyczkowska (MISaF / IR / KRC)
Joanna Dyczkowska,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
, Tomasz Dyczkowski (MISaF / IR / KRC)
Tomasz Dyczkowski,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsInformatyczne wsparcie dla kontroli zarządczej w małych i średnich przedsiębiorstwach
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No515
Pages13-25
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishkontrola, systemy informatyczne, planowanie, małe i średnie przedsiębiorstwa
Keywords in Englishcontrol, information systems, planning, small and medium-sized companies
Abstract in PolishSystemy informatyczne postrzegane są jako bezcenne narzędzie wsparcia dla służb finansowo-księgowych, jednak wiele przedsiębiorstw nie potrafi wykorzystać ich potencjału. Niniejszy artykuł weryfikuje czy systemy te pozytywnie wpływają na działanie kontroli zarządczej w małych i średnich przedsiębiorstwach. W badaniu wzięło udział 129 polskich przedsiębiorstw. Mimo niewielkiej dostępności systemów klasy BI/ERP (użytkowanych przez 18,6% badanych jednostek), zadeklarowano szerokie wsparcie dla zadań z obszaru rachunkowości finansowej i zarządczej (58,1%). Za najbardziej użyteczne uznano rozwiązania wspierające sprzedaż i kontakty z klientami. Niemniej 51 badanych MSP nie korzystało z zaawansowanych narzędzi informatycznych, ale tylko 7 uznało to za stan niekorzystny.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.515.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/76618
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Dyczkowska_Dyczkowski_IT_Support_To_Management_Control_In_Small.pdf 550,67 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back