Efektywność a skuteczność wykorzystania środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w perspektywie 2007-2013 w Polsce

Katarzyna Tracz-Krupa

Abstract

The subject of this article is Human Capital Operational Program (HCOP) that included the entire intervention of European Social Fund (ESF) in Poland in the perspective of 2007-2013 and the main purpose is to determine the results of its implementation in Poland. A starting point is the presentation of the theoretical conceptions of efficiency and effectiveness in the economic and management science. In the following part of the article an analysis of progress is made in the implementation of the strategic objectives of the Human Capital Operational Program in the perspective of 2007-2013 in Poland. Then the macroeconomic models of the evaluation of EU funds are presented. The final section focuses on empirical research related to the effectiveness of EU expenditure within the regional component of HCOP in Poland. The paper uses current study literature related to efficiency and effectiveness and reviews the empirical research connected to Human Capital Operational Program which results have been published by the Ministry of Infrastructure and Development in Poland
Author Katarzyna Tracz-Krupa (MISaF / IOaM / KZK)
Katarzyna Tracz-Krupa,,
- Katedra Zarządzania Kadrami
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No386
Pages329-342
Keywords in Polishefektywność, skuteczność, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Keywords in Englishefficiency, effectiveness, Human Capital Operational Program
Abstract in PolishGłównym przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) w perspektywie 2007-2013 w Polsce, który objął całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, a zasadniczym celem artykułu jest przybliżenie rezultatów wykorzystania środków PO KL. Na początku przedstawiono teoretyczne koncepcje efektywności i skuteczności w naukach ekonomicznych i naukach o zarządzaniu. W dalszej części wyjaśniono wytyczne PO KL w perspektywie 2007-2013 w Polsce oraz dokonano przeglądu rezultatów w zakresie realizacji celów strategicznych tego programu. Następnie zaprezentowano makroekonomiczne modele oceny wykorzystania środków PO KL. W końcowej części przedstawiono wyniki badań dotyczące skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL
DOIDOI:10.15611/pn.2015.386.22
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Tracz_Krupa_Efektywnosc_a_skutecznosc_wykorzystania_srodkow.pdf 1,95 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrEfektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back