Wybrane uwarunkowania podziału zysku w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego

Jacek Uchman

Abstract

The article shows the distribution of profits in entities with foreign capital, mainly in reference to the problem of dividends. The way of sharing profits determines the level of reinvested profits in Poland and the level of profits gained by the budget from corporate income tax. The empirical data concerning the problem is not very precise. However, it can be seen that the payment structure and profitability of this group of entities are stabile enough in time.
Author Jacek Uchman (E&F / DF)
Jacek Uchman,,
- Department of Finance
Other language title versionsSelected Conditioning of Distribution of Profits in Entities with Foreign Capital
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, [Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia], ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol52
No1
Pages191-200
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish podział zysku; transfer zysku za granicę; polityka dywidend; zyski reinwestowane; opodatkowanie dywidend
Keywords in Englishdistribution of profit; dividend policy; reinvested profits; dividend taxation
Abstract in PolishW artykule przedstawiono podział zysku w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego ze szczególnym uwzględnieniem dywidend. Sposób podziału zysku decyduje o poziomie reinwestowanych zysków w Polsce i o poziomie dochodów z tytułu podatku dochodowego do budżetu. Dane empiryczne dotyczące zagadnienia nie są zbyt precyzyjne, jednak widać, że struktura płatności i rentowność tej grupy podmiotów są dosyć stabilne w czasie. Pobrane z czasopisma Annales H - Oeconomia http://oeconomia.annales.umcs.pl Data: 06/07/2020 09:27:09 UM
DOIDOI:10.17951/h.2018.52.1.191
Languagepl polski
File
Uchaman_J_Wybrane_uwarunkowania_podzialu_zysku.pdf 232,99 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back