Społeczna odpowiedzialność biznesu. Moda czy powinność?

Jan Krysiak

Abstract

Corporate Social Responsibility is a responsibility of business sphere for its influe nce on society. It is used also a substitutable term – ‘Sustain a- ble Business’. Social responsibility is a response for awakening and growth of consciousness in societies. Still open is a question: it is an authentic idea or an instrument used in economic p ractice for marketing requirements only? This diagnosis is vital for creation of stabl e societies. Purpose of this article is to bring closer an answer to above questions.
Author Jan Krysiak (EMaT) - [Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości (WSZiP)]
Jan Krysiak,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
- Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2015
No31(1)
Pages63-76
Publication size in sheets0.65
Abstract in PolishSpołeczna odpowiedzialność biznesu to odpowiedzialność sfery biznesu za ich wpływ na społeczeństwo. Stosuje się również zamiennie określenie „zrównoważony biznes”. Społeczna odpowiedzialność jest odzewem na b u- dzenie się i rozwój świadomości społeczeństw. Otwarte pozostaje pytanie: „Czy jest to idea autentyczna, czy tylko st o- sowana jest w praktyce gospodarczej w sposób instrumentalny dla p o trzeb marketingowych?” Diagnoza ta jes t konieczna dla budowy stabilnych społ e- czeństw.
URL http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-31.pdf
Languagepl polski
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back