Ocena wiedzy i nawyków żywieniowych u osób aktywnych fizycznie

Marta Gajda-Konopka , Tomasz Lesiów

Abstract

Active lifestyle and a healthy diet are becoming increasingly popular in Poland. Therefore, the aim of the study was to determine the level of knowledge in the terms of proper nutrition for active people. A survey conducted in the first half of 2017 involved 100 people aged 18-30 years leading the active lifestyle. Respondents showed theoretical knowledge about proper nutrition rules and realize its importance, however, this knowledge comes mainly from the media, advice from people from surroundings and coaches and not from proven science sources. The obtained results show that respondents do not consume regular meals, choose diet supplements randomly and inappropriately manage water consumption. Therefore, improving the awareness of active young people by the use of health application for mobile phones and the increasing availability of free diet consultations can positively influence and increase the nutrition knowledge of active young people.
Author Marta Gajda-Konopka (WUE)
Marta Gajda-Konopka,,
- Wrocław University of Economics
, Tomasz Lesiów (EaE / IChaFT / DAEaQA)
Tomasz Lesiów,,
- Department of Agricultural Engineering and Quality Analysis
Other language title versionsEvaluation of knowledge and eating habits for physically active people
Journal seriesNauki Inżynierskie i Technologie, ISSN 2080-5985, e-ISSN 2449-9773, (B 6 pkt)
Issue year2017
No2 (25)
Pages9-19
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwiedza i nawyki żywieniowe, osoby aktywne fizycznie, badania ankietowe
Keywords in Englishknowledge and nutritional habits, people physically active, questionnaireurveys
Abstract in PolishW Polsce coraz bardziej popularny staje się aktywny styl życia połączony ze stosowaniem prawidłowej diety. Dlatego celem pracy było określenie stanu wiedzy w zakresie zasad prawidłowego odżywiania osób prowadzących sportowy tryb życia. W badaniu ankietowym przeprowadzonym w I połowie 2017 roku wzięło udział 100 osób w wieku od 18 do 30 lat, prowadzących aktywny tryb życia. Badani wykazali się wiedzą teoretyczną na temat prawidłowego odżywiania i zdają sobie sprawę z jego znaczenia, jednakże wiedza ta pochodzi głównie z mediów, porad osób z otoczenia i trenerów, a nie potwierdzonych źródeł naukowych. Uzyskane wyniki wskazują, iż osoby uprawiające regularnie sport nie spożywają posiłków regularnie, dokonują wyboru suplementów diety przypadkowo i niewłaściwie zarządzają gospodarką wodno-elektrolitową. Na poprawę świadomości/wiedzy ludzi młodych uprawiających czynnie sport może pozytywnie wpłynąć stosowanie aplikacji m-zdrowie oraz poprawa dostępności bezpłatnych konsultacji dietetycznych.
DOIDOI:10.15611/nit.2017.2.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/51682
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Gajda-Konopka_Lesiow_Ocena_wiedzy_i_nawykow_zywieniowych.pdf 490,33 KB
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back