Ocena wiedzy i nawyków żywieniowych u osób aktywnych fizycznie

Marta Gajda-Konopka , Tomasz Lesiów

Abstract

Active lifestyle and a healthy diet are becoming increasingly popular in Poland. Therefore, the aim of the study was to determine the level of knowledge in the terms of proper nutrition for active people. A survey conducted in the first half of 2017 involved 100 people aged 18-30 years leading the active lifestyle. Respondents showed theoretical knowledge about proper nutrition rules and realize its importance, however, this knowledge comes mainly from the media, advice from people from surroundings and coaches and not from proven science sources. The obtained results show that respondents do not consume regular meals, choose diet supplements randomly and inappropriately manage water consumption. Therefore, improving the awareness of active young people by the use of health application for mobile phones and the increasing availability of free diet consultations can positively influence and increase the nutrition knowledge of active young people.
Autor Marta Gajda-Konopka (UE)
Marta Gajda-Konopka
- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
, Tomasz Lesiów (IE / CHiTŻ / KAA)
Tomasz Lesiów
- Katedra Agroinżynierii i Analizy Jakości
Inne wersje tytułuEvaluation of knowledge and eating habits for physically active people
Tytuł czasopisma/seriiNauki Inżynierskie i Technologie, ISSN 2080-5985, e-ISSN 2449-9773, (B 6 pkt)
Rok wydania2017
Nr2 (25)
Paginacja9-19
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimwiedza i nawyki żywieniowe, osoby aktywne fizycznie, badania ankietowe
Słowa kluczowe w języku angielskimknowledge and nutritional habits, people physically active, questionnaireurveys
Streszczenie w języku polskimW Polsce coraz bardziej popularny staje się aktywny styl życia połączony ze stosowaniem prawidłowej diety. Dlatego celem pracy było określenie stanu wiedzy w zakresie zasad prawidłowego odżywiania osób prowadzących sportowy tryb życia. W badaniu ankietowym przeprowadzonym w I połowie 2017 roku wzięło udział 100 osób w wieku od 18 do 30 lat, prowadzących aktywny tryb życia. Badani wykazali się wiedzą teoretyczną na temat prawidłowego odżywiania i zdają sobie sprawę z jego znaczenia, jednakże wiedza ta pochodzi głównie z mediów, porad osób z otoczenia i trenerów, a nie potwierdzonych źródeł naukowych. Uzyskane wyniki wskazują, iż osoby uprawiające regularnie sport nie spożywają posiłków regularnie, dokonują wyboru suplementów diety przypadkowo i niewłaściwie zarządzają gospodarką wodno-elektrolitową. Na poprawę świadomości/wiedzy ludzi młodych uprawiających czynnie sport może pozytywnie wpłynąć stosowanie aplikacji m-zdrowie oraz poprawa dostępności bezpłatnych konsultacji dietetycznych.
DOIDOI:10.15611/nit.2017.2.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/51682
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Gajda-Konopka_Lesiow_Ocena_wiedzy_i_nawykow_zywieniowych.pdf 490,33 KB
Punktacja (całkowita)6
PunktacjaPunktacja MNiSW = 6.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót