Mieszkalnictwo senioralne a możliwości finansowe seniora

Barbara Gradzik

Abstract

Changes in the demographic structure which are connected with the increasing number of seniors demand focus on their needs – for example in terms of real estate market. The decision to change the place of living is connected with bearing considerable financial costs by seniors. The aim of the article is to analyse selected housing options which are dedicated to the elderly focusing on their posibilities to pay for these places by themselves considering amount of their pensions. Based on information about costs of living in: social welfare homes, apartments connected with urbans seniors programs and retirement villages of seniors apartments, a statistical survey was carried out using average measures and measures of dispersion. The results show that without financial support of the family, seniors are not able to pay for living in housing options which are dedicated for them.
Author Barbara Gradzik (ES / DFaEA)
Barbara Gradzik,,
- Department of Forecasting and Economic Analysis
Other language title versionsSenior housing vs. senior financial possibilities
Journal seriesSpołeczeństwo i Ekonomia, ISSN 2353-8937, e-ISSN 2449-979X, (B 9 pkt)
Issue year2017
No2 (8)
Pages71-82
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishmieszkalnictwo senioralne, domy pomocy społecznej, alternatywne formy zamieszkania, koszt pobytu, możliwości finansowe seniora
Keywords in Englishsenior housing, social welfare homes, alternative forms of inhabitancy, cost of stay, financial capabilities of seniors
Abstract in PolishProces starzenia się ludności prowadzący do zmian w strukturze społeczeństwa wymaga zwrócenia większej uwagi na potrzeby seniorów, między innymi w zakresie mieszkalnictwa. Zmiana miejsca zamieszkania wiąże się z poniesieniem przez seniora niemałych kosztów finansowych. Celem artykułu jest analiza wybranych możliwości mieszkaniowych dedykowanych osobom starszym, a także ocena ich zdolności do samodzielnego opłacenia zamieszkania, pobytu w takich miejscach z uwzględnieniem pobieranych przez nich świadczeń emerytalnych. W przeprowadzonym badaniu statystycznym opartym na miarach przeciętnych i miarach zróżnicowania wykorzystano informacje dotyczące kosztu zamieszkania w publicznych domach opieki społecznej, mieszkaniach funkcjonujących w ramach miejskich programów senioralnych oraz osiedla senioralnego Seniors Apartments. Wynikiem przeprowadzonego badania było stwierdzenie, że bez finansowej pomocy najbliższych seniorzy nie są w stanie samodzielnie opłacić sobie miejsc w przeznaczonych dla nich zasobach mieszkaniowych.
DOIDOI:10.15611/sie.2017.2.05
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Gradzik_Mieszkalnictwo_senioralne_a_mozliwosci_finansowe_seniora.pdf 413,47 KB
Score (nominal)9
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back