25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Rozwój czy regres?

Jan Krysiak

Abstract

Analysis of the local government development in Poland which was presented in this article shows its role in forming the civ il society and its place which Polish Constitution guarantees. After twenty years of impl e- menting this system it is, however, difficult to make the positive asses s- ment of the process. Changes that were brought into the political model of the local governm ent contributed to deepening of the already existing weaknesses in the local government d emocracy. This in turn resulted in new negative trends. The issues discussed in this article prove that the local government loses the struggle for self - government and that the grad u- al nationalization of local governments appears.
Author Jan Krysiak (EMaT)
Jan Krysiak,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2015
No33(3)
Pages165-175
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdecentralizacja państwa, demokracja samorządowa, dysfunkcja samorz ą du terytorial nego, jednostki samorządu terytorialnego, media lokalne.
Keywords in Englishdecentralization of the State, democracy of self - government, dysfunctions of local government, self - government units, m e dia local
Abstract in PolishPrzeprowadzona w tym artykule analiza rozwoju samorządu terytoria l- nego w Polsce ukazuje jego rolę w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego oraz miejsce, które gwarant u je mu Konstytucja RP. Po dwudziestu latach wdrażania tego systemu tr udno jednak o poz y tywną ocenę tego procesu. Wprowadzone w 2002 r. zmiany do ustroju samorządu gminnego modelu przyczyniły się do pogłębienia już wcześniej występujących słabości w z a- kresie demokracji samorządowej, zaowocowało to nowymi negatywnymi trendami . Omówiona w artykule problematyka świadczy, że samorząd prz e- grywa walkę o samorządność z rządem - w wyniku tego następuje stopni o- we upaństwowienie samorządów
URL http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-33.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back