Różnorodność ze względu na płeć – bariery awansu kierowniczego kobiet

Katarzyna Krysińska-Kościańska

Abstract

The issue of diversity of employees is one of the most important challenges in today’s organizations. The positive potential of diversity is noticed despite the existing barriers. Diversity management can be considered in many aspects. This article is devoted to the gender dimension in the workplace. Its purpose is to describe the aforementioned barriers on the basis of literature studies and a case study, as well as to present possible solutions that may encourage women to perform managerial roles in organizations.
Author Katarzyna Krysińska-Kościańska (WUE)
Katarzyna Krysińska-Kościańska,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsGender diversity: barriers of the women’s promotion
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No512
Pages104-112
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishróżnorodność ze względu na płeć, kobiety w zarządzaniu, bariery awansu, luka płacowa
Keywords in Englishgender diversity, women in management, barriers to promotion, pay gap
Abstract in PolishProblematyka różnorodności pracowników jest jednym z ważniejszych wyzwań w dzisiejszych organizacjach. Pozytywny potencjał różnorodności jest dostrzegany pomimo istniejących barier. Zarządzanie różnorodnością może być rozpatrywane w wielu aspektach. Niniejszy artykuł poświęcony jest wymiarowi płci w miejscu pracy. Jego celem jest opisanie wspomnianych barier na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych oraz studium przypadku, a także przedstawienie możliwych rozwiązań mogących zachęcić kobiety do odgrywania ról kierowniczych w organizacjach.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.512.09
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Krysinska-Koscianska_K_Roznorodnosc_Ze_Wzgledu_Na_Plec_Bariery_2018.pdf 803,01 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back