Analiza ESG spółek z indeksu RESPECT – podsumowanie badań

Hanna Sikacz , Przemysław Wołczek

Abstract

This study is a summary of the research related to the ESG analysis of companies included in the RESPECT Index. The aim of the article is to make the comparative assessment of information obtained from two databases: ASSET4 ESG and Thomson Reuters Eikon and on the basis of this information make an analysis of the ESG results of companies from the RESPECT Index. The analysis is intended to answer the question whether the companies in the index are really those who fulfill at the highest level the requirements in the area of environment, social and corporate governance. The results of the research presented in this paper show some divergences in ESG results obtained by companies. The ESG results from the ASSET4 ESG database are more favorable for the companies analyzed. It should be emphasized that the qualification of a given company into the index of socially responsible companies should not raise any doubts. Meanwhile, in spite of the differences in the ESG results between the analyzed databases, it turned out that to the X edition of the RESPECT Index have been qualified companies with very low ESG results, which raises objections to the process of selecting companies to the index
Author Hanna Sikacz (EaE / IES / DLaC)
Hanna Sikacz,,
- Department of Labor and Capital
, Przemysław Wołczek (ES / DSMa)
Przemysław Wołczek,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsESG analysis of companies included in the RESPECT index - summary of research
Journal seriesZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing , ISSN 2081-3430, e-ISSN 2544-0640 , (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol18
No67
Pages170-180
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishczynniki ESG, RESPECT Index, Thomson Reuters Eikon, ASSET4 ESG
Keywords in EnglishESG factors, RESPECT Index, Thomson Reuters Eikon, ASSET4 ESG, ESG databases
Abstract in PolishNiniejsze opracowanie stanowi podsumowanie badań związanych z analizą ESG spółek wchodzących w skład RESPECT Index. Celem artykuł jest dokonanie oceny porównawczej informacji pozyskanych z dwóch baz danych: ASSET4 ESG i Thomson Reuters Eikon oraz na podstawie tych informacji przeprowadzenie analizy wyników ESG przedsiębiorstw z indeksu RESPECT. Analiza ma odpowiedzieć na pytanie czy spółki z przedmiotowego indeksu to rzeczywiście podmioty, które w najwyższym stopniu spełniają wymagania w zakresie zarządzania czynnikami środowiskowymi, społecznymi i ładu organizacyjnego. Przedstawione w artykule rezultaty badań wskazują na pewne rozbieżności w wynikach ESG uzyskanych przez spółki. Wyniki ESG pozyskane z bazy ASSET4 ESG są korzystniejsze dla analizowanych spółek. Należy podkreślić, że kwalifikacja danego przedsiębiorstwa do indeksu spółek społecznie odpowiedzialnych nie powinna budzić żadnych wątpliwości. Tymczasem, pomimo różnic występujących w wynikach ESG między analizowanymi bazami, okazało się, że do X edycji indeksu RESPECT dostały się spółki z bardzo niskimi wyniki, co rodzi zastrzeżenia do procesu doboru spółek do przedmiotowego indeksu.
DOIDOI:10.22630/PEFIM.2017.18.67.32
URL http://sj.wne.sggw.pl/article-PEFIM_2017_n67_s170/
Languagepl polski
File
Sikacz_Wolczek_Analiza_ESG_spolek_z_indeksu.pdf 350,99 KB
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
Citation count*4 (2020-07-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back