Rozwiązania usprawniające proces wdrażania strategii w przedsiębiorstwach - wyniki badań

Przemysław Wołczek

Abstract

The strategic management literature devotes much space and attention to issues related to strategy development. Unfortunately, the same cannot be said about the issues related to the implementation of the strategy. According to T. Hutzschenreuter and I. Kleindienst out of 991 articles related to strategy, which they analyzed, only 66, less than 6.7%, related to strategy implementation issues (Hutzschenreuter and Kleindienst, 2006). Meanwhile, according to a variety of sources, the process of strategy implementation ends in defeat for 50–90% of the companies (Gendron, 1997; Kaplan and Norton, 2005; Carlopio and Harvey, 2012). It therefore seems that the topic of strategy implementation is an interesting area to explore. Accordingly, the aim of this article is to present the results of empirical research concerning selected solutions which improve the strategy implementation process and are used by firms considered effective in attaining their strategic goals. The information in this paper is based on the results of research carried out as a part of the project “Implementation of the strategy of the organization – model, conditions and implications”.
Author Przemysław Wołczek (ES / DSMa)
Przemysław Wołczek,,
- Department of Strategic Management
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No9 [CD]
Pages729-743
Keywords in Polish wdrażanie strategii, narzędzia i metody wdrożeniowe, skuteczność
Keywords in Englishstrategy implementation, implementation tools and methods, effectiveness
Abstract in PolishLiteratura z zarządzania strategicznego poświęca wiele miejsca i uwagi zagadnieniom związanym z opracowywaniem strategii1 . Niestety nie można tego samego powiedzieć o zagadnieniach związanych z implementacją strategii. Jak podają T. Hutzschenreuter i I. Kleindienst spośród 991 artykułów związanych ze strategią, które poddali analizie, jedynie 66, czyli niecałe 6,7%, dotyczyło problematyki z zakresu wdrażania strategii (Hutzschenreuter i Kleindienst, 2006). Tymczasem, według różnych źródeł, proces implementacji strategii koń- czy się porażką w przypadku 50–90% firm. (Gendron, 1997; Kaplan i Norton, 2005; Carlopio i Harvey, 2012). Wydaje się zatem, że problematyka wdrażania strategii jest niezmiernie ciekawym obszarem do eksploracji. W związku z powyższym, celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników badań empirycznych dotyczących wybranych rozwiązań usprawniających proces wdrażania strategii stosowanych przez przedsiębiorstwa uznane za skuteczne w realizacji przyjętych zamierzeń strategicznych. Zamieszczone w artykule informacje bazują na wynikach badań przeprowadzonych w ramach projektu „Wdrażanie strategii organizacji – model, uwarunkowania i implikacje”.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back