Skalowalność, bezpieczeństwo i interoperacyjność jako kluczowe wyzwania dla projektowania systemów internetu rzeczy

Artur Rot , Małgorzata Sobińska

Abstract

Market research shows that organizations increasingly recognize the benefits of the Internet of Things. In the business area, it creates new market opportunities, enabling the growth of the efficiency of production and business processes and being an effective communication tool with clients. There are many areas of IoT applications and they can penetrate many aspects of life. However, as it is with the implementation of each new concept, also in relation to the Internet of Things, there are different types of challenges. This is mainly due to the fact that IoT systems are complex solutions based on different types of technologies, and their scale and diversity are very large. From the technological point of view, the Author notices fundamental areas, which are the biggest challenges for IoT. They concern technologies, both in the field of hardware and software, necessary to create the infrastructure of IoT, in particular scalability, interoperability, and flexibility of solutions. Another key issue concerns security. The aim of the article is to present the potential of the discussed concept, but above all to draw attention to the challenges it faces. The applied research methods are a literature review, the analysis of the existing research and selected case studies, as well as the identification and analysis of the most important challenges of this concept.
Author Artur Rot (MISaF / IBI / DISD)
Artur Rot,,
- Department of Information Systems Design
, Małgorzata Sobińska (MISaF / IBI / DBIiM)
Małgorzata Sobińska,,
- Department of Business Intelligence in Management
Other language title versionsScalability, security and interoperability as key challenges for designing the internet of things systems
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, ISSN 2083-1560, (B 7 pkt)
Issue year2018
No31
Pages212-221
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbezpieczeństwo, elastyczność, interoperacyjność, Internet rzeczy, skalowalność
Keywords in Englishelasticity, Internet of Things, interoperability, scalability, security
Abstract in PolishBadania rynkowe pokazują, iż organizacje dostrzegają coraz częściej konkretne korzyści płynące z zastosowania Internetu rzeczy. W obszarze biznesowym stwarza on nowe możliwości rynkowe, umożliwiając m.in. zwiększanie wydajności procesów produkcyjnych i biznesowych oraz stanowiąc sprawne narzędzie komunikacji z klientami. Obszarów zastosowania Internetu rzeczy może być wiele oraz mogą one przenikać wiele aspektów życia. Jednakże podobnie jak w przypadku implementacji większości nowych koncepcji, również w odniesieniu do Internetu rzeczy istnieje cały szereg różnego rodzaju wyzwań. Związane jest to głównie z faktem, że systemy te są rozwiązaniami skomplikowanymi, opartymi na różnych technologiach, a ich skala oraz heterogeniczność jest bardzo duża. Z punktu widzenia rozwiązań technologicznych autorzy dostrzegają kilka zasadniczych obszarów, stanowiących największe wyzwanie dla Internetu rzeczy. Dotyczą one technologii niezbędnych dla tworzenia infrastruktury Internetu rzeczy, a w szczególności skalowalności, interoperacyjności i elastyczności zastosowanych rozwiązań. Kolejna kwestia dotyczy bezpieczeństwa danych. Celem artykułu jest prezentacja potencjału omawianej koncepcji, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na wyzwania, przed jakimi ona stoi. Zastosowane metody badań to przegląd aktualnej literatury przedmiotu, analiza istniejących badań i wybranych przypadków zastosowań Internetu rzeczy oraz identyfikacja i analiza najważniejszych wyzwań stojących przed tą koncepcją.
DOIDOI:10.17512/znpcz.2018.3.18
URL http://zim.pcz.pl/znwz/files/ZN%20nr%2031.pdf
Languagepl polski
File
Rot_Sobinska_Skalowalnosc_bezpieczenstwo.pdf 915,46 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back