Aspekt środowiskowy w strategii przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej

Anna Balicka

Abstract

The article discusses the importance of the environmental aspect in the automotive industry strategy. The main aim of the paper is to identify the environmental aspect of automotive industry strategies taking into account the concept of environmentally responsible business environmental responsibility. The essence of ecological business responsibility has been presented. Indicated the role of ecological responsibility of the business in the enterprise. An analysis of the information contained in the automotive industry annual reports on entity strategies and the environmental aspect was identified
Author Anna Balicka (MISaF / IR / KRC)
Anna Balicka,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsThe environmental aspect in the strategy in the automotive industry - summary
Journal seriesZarządzanie i Finanse, [Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego], ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol15
No2/1
Pages73-84
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishekologiczna odpowiedzialność biznesu, środowisko, wartość przedsiębiorstwa, branża motoryzacyjna
Keywords in Englishecological corporate social responsibility, environment, enterprise value, automotive industry
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano rozważania na temat znaczenia aspektu środowiskowego w strategii przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej. Głównym celem artykułu jest wskazanie aspektu środowiskowego w strategiach przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej przy uwzględnieniu koncepcji ekologicznej odpowiedzialności biznesu opartej na kryteriach środowiskowych. Została przedstawiona istota ekologicznej odpowiedzialności biznesu. Wskazano rolę ekologicznej odpowiedzialność biznesu w działalności przedsiębiorstwa. Przeprowadzono analizę informacji zawartych w raportach rocznych przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej dotyczących strategii podmiotów i zidentyfikowano w nich aspekt środowiskowy
URL http://www.wzr.ug.edu.pl/nauka/index.php?str=541
Languagepl polski
File
Balicka_Aspekt_srodowiskowy_w__strategii2017.pdf 268,06 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back