Znaczenie i kondycja ekonomiczna polskich spółdzielni socjalnych

Sławomir Czetwertyński

Abstract

This article considers two issues from the social cooperatives area. The first relates to the role of social cooperatives in a democratic society with a market economy. The second issue concerns the economic condition of the Polish sector of social cooperatives. The article has a dual goal. It is the empowerment of the sense of existence of social cooperatives in the neoliberal state, and to determine the ability to realize the objectives assigned to social cooperatives, on the Polish example. In examining an attempt to verify or falsify the hypothesis that the economic condition of social cooperatives in Poland allows them to perform their social functions. In the article dominates the deductive method, both in the part related to the idea of social entrepreneurship, as well as in parts of the research related to the economics condition. Considerations are supported by the Ministry of Family, Labour and Social Policy (MRPiPS) data.
Author Sławomir Czetwertyński (ES / DMaIE)
Sławomir Czetwertyński,,
- Department of Microeconomics and Institutional Economics
Other language title versionsThe importance and economic conditions of Polish social cooperatives
Journal seriesSpołeczeństwo i Ekonomia, ISSN 2353-8937, e-ISSN 2449-979X, (B 9 pkt)
Issue year2017
No1 (7)
Pages46-60
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishprzedsiębiorczość społeczna, spółdzielnie socjalne, pomoc społeczna
Keywords in Englishsocial entrepreneurship, social cooperatives, social assistance
Abstract in PolishNiniejszy artykuł porusza dwa zagadnienia z zakresu problematyki spółdzielni socjalnych. Pierwsze odnosi się do roli spółdzielni socjalnych w społeczeństwie demokratycznym i gospodarce rynkowej. Drugie zagadnienie dotyczy kondycji ekonomicznej polskiego sektora spółdzielni socjalnych. Artykuł ma więc podwójny cel. Jest nim umocowanie sensu egzystencji spółdzielni socjalnych w państwach neoliberalnych oraz próba określenia zdolności do realizacji nadanych im celów na polskim przykładzie. W ramach rozważań podjęto próbę weryfikacji lub falsyfikacji hipotezy głoszącej, że kondycja ekonomiczna spółdzielni socjalnych w Polsce pozwala im na pełnienie ich funkcji społecznych. W artykule dominuje metoda dedukcyjna, zarówno w części związanej z ideą przedsiębiorczości społecznej, jak i w części badawczej związanej z kondycją finansową. Rozważania wsparto również danymi pochodzącymi z badań bezpośrednich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).
DOIDOI:10.15611/sie.2017.1.04
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/44451
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Czetwertynski_Znaczenie_i_kondycja_ekonomiczna_polskich_spoldzielni.pdf 384,99 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back