Zróżnicowanie jakości życia seniorów krajów Unii Europejskiej w latach 2003-2016

Wioletta Wolańska

Abstract

The aim of the article was to assess the diversity of seniors’ quality of life in the European Union countries in the years 2003-2016. The subjective approach was used to assess the quality of life. An analysis of the three most important aspects of quality of life: health, family life and the financial situation was also carried out in the light of subjective assessments. The data for the analysis came from the research: European Quality of Life Surveys (EQLS) carried out by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) in 2003, 2007, 2012 and 2016. It has been shown that the quality of life for seniors of “old 15” is definitely better than the quality of life for all new member states, including Poland. The largest disparities between the situation of European seniors are visible in case of the assessment of the financial situation, but also apply to health and family life, to the detriment of the newly accessed countries.
Author Wioletta Wolańska (ES / DFaEA)
Wioletta Wolańska,,
- Department of Forecasting and Economic Analysis
Other language title versionsDifferentiation in seniors’ quality of life in the countries of the European Union in the years 2003-2016
Journal seriesSpołeczeństwo i Ekonomia, ISSN 2353-8937, e-ISSN 2449-979X, (B 9 pkt)
Issue year2018
No2 (10)
Pages52-63
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishjakość życia, starzenie, procesy demograficzne, potrzeby
Keywords in Englishquality of life, aging, demographic processes, needs
Abstract in PolishCelem artykułu była ocena zróżnicowania jakości życia seniorów krajów Unii Europejskiej w latach 2003–2016. Do badania jakości życia zastosowano podejście subiektywne. Dokonano również analizy zróżnicowania trzech najważniejszych, w świetle subiektywnych opinii, aspektów jakości życia: zdrowia, życia rodzinnego oraz sytuacji finansowej gospodarstw domowych seniorów. Dane do analizy pochodziły z badania: European Quality of Life Surveys (EQLS) realizowanego przez European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) w latach 2003, 2007, 2012 i 2016. Wykazano, że jakość życia seniorów krajów „starej 15” jest zdecydowanie lepsza od jakości życia osób starszych mieszkańców nowo przyjętych państw, w tym Polski. Największe dysproporcje pomiędzy europejskimi seniorami są widoczne w przypadku oceny sytuacji finansowej, ale dotyczą również zdrowia i życia rodzinnego, na niekorzyść seniorów nowo przyjętych państw.
DOIDOI:10.15611/sie.2018.2.04
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Wolanska_Zroznicowanie_jakosci_zycia_seniorow_krajow_Unii_Europejskiej.pdf 910,59 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-08-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back