Wpływ odrębności kulturowych na rozwój gospodarczy

Andrij Włach

Abstract

Till the twentieth century, economy as a science to a negligible extend had involved into a search for relations between culture and economic growth. With an increase of number of empirical data and intensification of a criticism of the current development of economics within the framework of the neoinstitutional economy, the interest of researchers in this area is growing. At present, however, there is no systematic approach to the study of the relations discussed, and it seems that the fundamental change in the situation in the analyzed field will be possible only at the moment of rethinking of the fundamental assumptions of economics as science, which are based largely on the philosophical vision of the world from the times of Adam Smith. It is important because searching for answers about the deepening inequalities in the development of various societies is of growing importance in the world threatened by instability. The contemporary, complex world does not have to be as flat as it is suggested by Thomas L. Friedman.
Author Andrij Włach (WUE)
Andrij Włach,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsInfluence of cultural differences on the economic growth
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2018
No3 (19)
Pages65-81
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishekonomia kultury, wartość kulturowa, rozwój gospodarczy
Keywords in Englishcultural economics, cultural value, economic growth
Abstract in PolishDo XX wieku włącznie ekonomia jako nauka w znikomym stopniu zajmowała się poszukiwaniem zależności pomiędzy kulturą a rozwojem gospodarczym. Wraz ze wzrostem ilości danych empirycznych i nasileniem się krytyki dotychczasowego rozwoju ekonomii w ramach nurtu ekonomii neoinstytucjonalnej zainteresowanie badaczy przedmiotowym obszarem rośnie. Obecnie brakuje jednak systemowego podejścia do badania omawianych wpływów i wydaje się, że przełamanie sytuacji w analizowanym obszarze będzie możliwe dopiero w momencie ponownego przemyślenia fundamentalnych założeń ekonomii jako nauki, opierających się w znacznym stopniu na wizji filozoficznej świata jeszcze z czasów Adama Smitha. Jest to o tyle istotne, że poszukiwanie odpowiedzi na temat pogłębiających się nierówności w rozwoju różnych społeczeństw ma rosnące znaczenie w zagrożonym niestabilnością świecie. Współczesny złożony świat wcale nie musi być bowiem tak płaski, jak to sugeruje Thomas L. Friedman.
DOIDOI:10.15611/e21.2018.3.05
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Wlach_Wplyw_odrebnosci_kulturowych_na_rozwoj.pdf 1,21 MB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 18-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 18-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back