Identification of the Degree of Polarization of Districts NUTS4 in the Lower Silesian Province with the Use of Measure of Development

Marta Zarówna , Dagmara Dyrda

Abstract

Identification and study of regional development disparities are of great importance from the point of view of the effectiveness of actions undertaken within the framework of regional policy. The purpose of this article is to determine the degree of polarization of districts in the Lower Silesia and the division into groups based on the levels of development in the years 2003, 2008, 2013. The first chapter gives an overview of the theory of polarization and a review of existing studies. The next chapter describes in detail the objectives and research areas. The third chapter is dedicated to the research methodology with a particular emphasis on the synthetic measure of economic development. The final section presents the results of the tests
Author Marta Zarówna (EMaT)
Marta Zarówna,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
, Dagmara Dyrda (EMaT)
Dagmara Dyrda,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesACC Journal, ISSN 1803-9782, (B 2 pkt)
Issue year2015
Vol21
No2
Pages52-63
Publication size in sheets0.55
Abstract in PolishIdentyfikacja i badanie dysproporcji rozwojowych regionów ma duże znaczenie z punktu widzenia efektywności działań podejmowanych w ramach polityki regionalnej. Celem niniejszego artykułu było określenie stopnia polaryzacji powiatów w województwie dolnośląskim i podział ich na grupy względem poziomu rozwoju w latach 2003, 2008 i 2013. W pierwszym rozdziale zaprezentowano zarys teorii polaryzacji i przegląd dotychczasowych badań. W kolejnym rozdziale szczegółowo opisano cele i obszary badawcze. Trzeci rozdział poświęcono metodologii badań ze szczególnym uwzględnieniem syntetycznej miary rozwoju gospodarczego. W ostatniej części zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań
DOIDOI:10.15240/tul/004/2015-2-005
Languageen angielski
File
ACC_2015_2_05.pdf 545,54 KB
Score (nominal)2
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back