Wpływ systemów telematycznych na usprawnienie międzynarodowych dostaw

Maja Kiba-Janiak , Paweł Tronina

Abstract

The aim of this study is assessing import of selected telematics systems to improve road transport in international supply chains. The thesis presents the results of three scientific surveys conducted among international com panies which are able to using of telematics systems. The research shows that companies are using the telematics systems (alike TMS class systems and freight exchanges) achieve plenty benefits, such as: routes optimizing, trace of shipment, auctions and pr ice comparison, accessible acquisition of contractors and principals as also effectively communication with contractors .
Author Maja Kiba-Janiak (EMaT / DSMaL)
Maja Kiba-Janiak,,
- Department of Strategic Management and Logistics
, Paweł Tronina (WUE)
Paweł Tronina,,
- Wroclaw University of Economics
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 1641-3466, (B 11 pkt)
Issue year2017
No103
Pages79-93
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishmiędzynarodowe łańcuchy dostaw, telematyka, giełda transportowa, systemy zarządzania transportem
Keywords in Englishinternational supply chains, telematics, freight exchange, transport management system
Abstract in PolishCelem artykułu jest ocena wpływu wy branych systemów telematycznych na usprawnienie transportu drogowego w międzynarodowych łańcuchach dostaw. W pracy przedstawiono wyniki trzech badań przeprowa - dzonych wśród międzynarodowych przedsiębiorstw na temat zastosowania systemów telematycznych. Z b adań wynika, iż przedsiębiorstwa korzystające z systemów telematycznych (w szczególności z systemów klasy TMS czy giełd transportowych) osiągają wiele korzyści, m.in. takich jak : optymalizacja tras, śledzenie przesyłek, licytacja i porównywanie cen, szybs ze pozyskiwanie zleceniobiorców i zleceniodawców oraz lepsza komunikacja z kontrahentem .
URL https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20103/Kiba-Janiak,%20Tronina.pdf
Languagepl polski
File
Kiba-Janiak_Tronina_Wplyw_systemow_telematycznych_na_usprawnienie.pdf 1,44 MB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back