Czynniki efektywności rad nadzorczych w spółkach komunalnych

Łukasz Żabski

Abstract

The main aim of this article is to present the results of empirical research into the factors and their impact on the efficiency of supervisory boards in municipally owned companies. The first part defines the concept of a municipally owned company. Next, the importance and role of a supervisory board in a company is characterised. In the second part, the concept of supervisory board efficiency is formulated and factors determining it are identified. The author also presents the results of his study into the impact of selected factors on the efficiency of supervisory boards of municipally owned companies surveyed. The conclusions are based on the study of literature and a questionnaire completed by three groups of respondents.
Author Łukasz Żabski (EaE / IES / DMaFE)
Łukasz Żabski,,
- Department of Management and Food Economy
Journal seriesMyśl Ekonomiczna i Polityczna, ISSN 2081-5913, (B 13 pkt)
Issue year2017
No1(56)
Pages133-155
Publication size in sheets1.1
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest prezentacja wyników badania empirycznego dotyczącego identyfikacji czynników oraz ich wpływu na efektywność rad nadzorczych w spółkach komunalnych. W pierwszej części zdefiniowano pojęcie spółki komunalnej. Następnie scharakteryzowano znaczenie i rolę rady nadzorczej w spółce. W drugiej części sformułowano pojęcie efektywności rady nadzorczej oraz wskazano czynniki ją warunkujące. Zaprezentowano również wyniki badań własnych nad wpływem wybranych czynników na efektywność badanych rad nadzorczych spółek komunalnych. Wnioski zostały sformułowane na podstawie studiów literaturowych oraz wywiadu kwestionariuszowego przeprowadzonego na trzech grupach respondentów.
Languagepl polski
Score (nominal)13
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back