Virtual reality as the indicator of the modern banking

Monika Kołodziej

Abstract

The dynamism of changes occurring in the social-economic space determines need for the systematic development, understood as seeking innovative solutions. Given that 46% of the world population uses the Internet and the 31% declares that they are active users of social media, no rationally formulated corporate strategy can omit the potential of computer technologies. One of the advanced solutions which are successively adapted in the sector of banking services is virtual reality. It seems that every industry from video games developers to healthcare is looking for innovative ways to integrate some sort of virtual reality platform into their day-to-day systems. The aim of the article is the presentation of the concept of virtual reality in the context of banking. The article proves the implementation of VR in banking generates competitive advantage. Additionally, it presents various aspects of applications, market trends and forecasts of the subsequent development of this phenomenon. Moreover, there is an attempt to answer a question, whether virtual reality improves the effectiveness of the banking activity.
Author Monika Kołodziej (MISaF / IZF / DoB)
Monika Kołodziej,,
- Department of Banking
Other language title versionsWirtualna rzeczywistość jako wyznacznik nowoczesnej bankowości
Journal seriesNauki o Finansach, ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811, (B 14 pkt)
Issue year2017
No2 (31)
Pages44-51
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwirtualna rzeczywistość, bankowość, innowacja, technologie informatyczne
Keywords in Englishvirtual reality, banking, innovation, information technologies
Abstract in PolishDynamizm zmian zachodzących w przestrzeni społeczno-gospodarczej determinuje konieczność systematycznego rozwoju, rozumianego jako poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. Zważywszy na fakt, że 46% ludności świata korzysta z Internetu, a 31% populacji świata deklaruje, że jest aktywnymi użytkownikami social mediów, w żadnej racjonalnie skonstruowanej strategii przedsiębiorstwa nie można pominąć potencjału technologii informatycznych. Jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań, które sukcesywnie adaptuje się w sektorze usług bankowych, jest virtual reality. W artykule zaprezentowano analizę pojęcia virtual reality w kontekście nowoczesnej bankowości. Przedstawiono różne aspekty zastosowań, tendencje rynkowe oraz prognozy dalszego rozwoju tego zjawiska. Jest to próba odpowiedzenia na pytanie, czy wirtualna rzeczywistość poprawia efektywność działalności bankowej.
DOIDOI:10.15611/nof.2017.2.04
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/44130
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kolodziej_Virtual_reality_as_the_indicator.pdf 290,17 KB
Score (nominal)14
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back