Podatek dochodowy a wybór formy prawnej działalności gospodarczej

Michał Poszwa

Abstract

Purpose – The purpose of this article is to analyze the criterion of income taxation in the procedure of choosing the legal form of business activity and to analyze the profitability of applying a capital or personal company in the context of the taxation of financial result. Design/methodology/approach – The article uses the method of analysis of legal acts and literature. Findings – The effect of the study is to indicate the significance of the tax criterion in deciding on the choice of legal form of business activity and the determination of relative tax benefits from the use of a capital or personal company criteria which reflect the quality characteristics and the expected amount of tax. Originality/value – The article defines the nature of the tax decision related to the choice of legal form of business activity, and also presents principles of keeping a decision account and determining the limit of income for the assessment of the profitability of a legal form
Author Michał Poszwa (MISaF / IR / KRC)
Michał Poszwa,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No4/1 (88)
Pages181-189
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishspółka kapitałowa i osobowa, podatek dochodowy, optymalizacja podatkowa
Keywords in Englishcapital and personal company; income tax; tax optimization
Abstract in PolishCel – Celem artykułu jest analiza kryterium opodatkowania dochodów w procedurze wyboru formy prawnej działalności gospodarczej oraz analiza opłacalności stosowania spółki kapitałowej lub osobowej w kontekście opodatkowania wyniku finansowego. Metodologia badania – W artykule zastosowano metodę analizy aktów prawnych i literatury przedmiotu, a także analizę porównawczą form podatku dochodowego. Wynik – Efektem opracowania jest wskazanie znaczenia kryterium podatkowego w podejmowaniu decyzji o wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz ustalenie względnych korzyści podatkowych z zastosowania spółki kapitałowej lub osobowej. Oryginalność/wartość – W artykule określono, jaki jest charakter decyzji podatkowej związanej z wyborem formy prawnej działalności gospodarczej, a także przedstawiono zasady prowadzenia rachunku decyzyjnego i ustalania granicznej wysokości dochodu dla oceny opłacalności formy prawnej
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.88/1-17
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/475
Languagepl polski
File
Poszwa_Podatek_ dochodowy_ a_ wybór_ formy_ prawnej 2017.pdf 307,86 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back