Obligacje społeczne jako instrument finansowania przedsięwzięć społecznych

Wojciech Krawiec

Abstract

The study discusses social impact bonds, whereas its purpose is to present the essence of social impact bonds, supplemented by the characteristics of these bonds market in the world. Within the framework of the defined purpose realisation, the first part of the article presents the definition of social impact bonds and identifies the characteristic features of this instrument. The second part of the article provides the analysis of the social impact bonds’ market, taking into account both the geographical criterion and the social area criterion being the subject of SIB activity. The carried out analytical process applied the deduction method, the method of subject literature critical analysis and the method of tabular description.
Author Wojciech Krawiec (EMaT / DFaA)
Wojciech Krawiec,,
- Department of Finance and Accounting
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
No358
Pages126-135
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishobligacje społeczne, usługi społeczne, impact investment, organizacje pozarządowe
Keywords in English social impact bond, social services, impact investment, non-governmental organization
Abstract in PolishPrzedmiotem opracowania są obligacje społeczne, natomiast jego celem jest przybliżenie ich istoty, uzupełnione analizą rynku tych obligacji na świecie. W ramach realizacji tak przyjętego celu w pierwszej części artykułu przedstawiono definicję obligacji społecznych oraz zidentyfikowano charakterystyczne cechy tego instrumentu. W drugiej części dokonano analizy rynku obligacji społecznych z uwzględnieniem kryterium geograficznego, jak i kryterium obszaru społecznego, będącego przedmiotem aktywności SIB. W procesie analitycznym posłużono się przede wszystkim metodą dedukcji oraz metodą krytycznej analizy literatury przedmiotu.
URL https://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe/biezace-numery/2018/2018/se-35818.html
Languagepl polski
File
Krawiec_Obligacje_spoleczne_jako_instrument_finansowania.pdf 249,04 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back