Postrzeganie społecznej odpowiedzialności banków przez ich klientów. Perspektywa ekologiczna

Justyna Zabawa

Abstract

There are increasingly more actions in the area of social responsibility of entities operating on the contemporary financial markets that can be noticed when observing the markets. To an increasingly greater scale, this phenomenon relates also to banks which pursue their activities in both European and global economies. Such actions are taken both in the area of internal economy of those institutions and financing investments oriented towards respecting natural resources. Entities, such as environmentally friendly institutions, social organisations, experts, scientists, local community leaders, „green” parties, should involve in the process of shaping environmentally friendly attitudes in contemporary societies, also in the area of financial decisions. The article presents the problem of the perception of social responsibility of banks by their customers. Analysis of the issues presented in the first part of the article was based on a survey, which was conducted in a group of nearly 300 students of one of Polish universities of economics
Author Justyna Zabawa (MISaF / IZF / KB)
Justyna Zabawa,,
- Katedra Bankowości
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2015
No239
Pages181-195
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishbank, klient, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), ochrona środowiska
Keywords in Englishbank, client, corporate social responsibility (CSR), environmental protection
Abstract in PolishW artykule przedstawiono problematykę postrzegania społecznej odpowiedzialności banków przez ich klientów. Szczególny akcent został położony na ekologiczną odpowiedzialność współczesnych instytucji finansowych. Zielona bankowość, „green banking”, stanowi obecnie nowy wymiar bankowości. Banki, chcąc utrzymać przewagę konkurencyjną na współczesnych rynkach finansowych, powinny w swych działaniach uwzględniać te elementy, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego. Ponadto instytucje te powinny nie tylko wspierać ekologiczne inwestycje, lecz również kształtować postawy proekologiczne wśród swoich klientów. „Green economy”, „green growth”, „green jobs”, a przede wszystkim właśnie „green banking” można zaliczyć do coraz popularniejszych terminów łączących tematykę ekonomii z ochroną środowiska. Analizy problematyki przedstawionej w pierwszej części artykułu dokonano w oparciu o badania ankietowe, które zostały przeprowadzone w grupie prawie 300 studentów jednej z polskich uczelni ekonomicznych. Pytania dotyczyły m.in. czynników determinujących wybór banku oraz znaczenia aspektów społecznej odpowiedzialności w procesie podejmowania decyzji o wyborze tych instytucji
URL http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_239/14.pdf
Languagepl polski
File
Zabawa_Postrzeganie_społecznej_odpowiedzialności_ banków2015.pdf 335,92 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-07-05)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back