Sektor usług w gospodarce opartej na wiedzy – analiza porównawcza

Grażyna Węgrzyn , Danuta Miłaszewicz

Abstract

This paper focuses at identifying the directions and tempo of transformations of the internal structure of service sector in the context of building a knowledge-based economy. Explanation and understanding of the growing role of the services sector, knowledge-intensive services requires studies that will detect regularities that govern the process. The analysis covers eight countries of the European Union: Poland, Denmark, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, the Netherlands and the United Kingdom. The analysis covers the 2008–2016 period. In all studied economies, the importance of knowledge-based services is clearly increasing, although the process is characterized by different dynamics. Economy, in which services a high degree of utilization of knowledge are poorly developed countries (Poland, Lithuania, Latvia), characterized by a low level of innovation and of a knowledge-based economy is very slow.
Author Grażyna Węgrzyn (EMaT / DEaEP)
Grażyna Węgrzyn,,
- Department of Economics and Economic Policy
, Danuta Miłaszewicz - University of Szczecin
Danuta Miłaszewicz,,
-
Other language title versionsThe Service Sector of a Knowledge-Based Economy – a Comparative Study
Journal seriesStudia i Prace WNEiZ US, [Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania do 2015], ISSN 2450-7733, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Issue year2017
No47/3
Pages433-443
Keywords in Polishsektor usług, usługi oparte na wiedzy, gospodarka oparta na wiedzy, zatrudnienie
Keywords in Englishthe service sector, knowledge-intensive services, knowledge-based economy, employment
Abstract in PolishCelem artykułu jest zidentyfikowanie kierunku i dynamiki zmian zachodzących w strukturze zatrudnienia, towarzyszących budowie gospodarki opartej na wiedzy. Wyjaśnienie i zrozumienie rosnącej roli sektora usług, w tym szczególnie usług opartych na wiedzy, wymaga badań, które pozwolą wykryć prawidłowości rządzące tym procesem. Analiza obejmuje osiem państw Unii Europejskiej: Polskę, Danię, Włochy, Łotwę, Litwę, Maltę, Holandię, Wielką Brytanię. Zakres czasowy analizy to lata 2008–2016. We wszystkich badanych gospodarkach wyraźnie wzrasta znaczenie usług opartych na wiedzy, choć proces ten charakteryzuje się różną dynamiką. Gospodarki, w których usługi o wysokim stopniu wykorzystania wiedzy są słabo rozwinięte (Polska, Litwa, Łotwa) charakteryzują się niskim poziomem innowacyjności i budowa gospodarki opartej na wiedzy przebiega bardzo wolno.
DOIDOI:10.18276/SIP.2017.47/3-34
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*2 (2020-07-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back