Procesy komunikacji w zarządzaniu projektami

Marcin Klinowski

Abstract

The activity of enterprises is increasingly related to the implementation of projects. There is a need to improve numerous elements in project processes. One of them is undoubtedly communication, which is an important component of every project. The purpose of this article is to show the complexity of the communication process in projects and to indicate factors that determine its proper course. The hypothesis is that communication plays a key role in the implementation of successful projects. In order to achieve the assumed goal and verify the hypothesis, the essence of communication was first presented, then its functions and forms were shown and finally the communication processes in the projects were analyzed.
Author Marcin Klinowski (MISaF / IR / KRC)
Marcin Klinowski,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsProcesses of communication in project management
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No506
Pages43-50
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkomunikacja, projekt, zarządzanie projektami
Keywords in Englishcommunication, project, project management
Abstract in PolishDziałalność przedsiębiorstw w coraz większym stopniu związana jest z realizacją projektów (przedsięwzięć). Wraz ze wzrostem zainteresowania projektami pojawiła się potrzeba doskonalenia licznych elementów w zakresie usprawnienia procesu ich realizacji. Jednym z nich jest niewątpliwie komunikacja, która stanowi ważną składową każdego przedsięwzięcia. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie złożoności procesu komunikacji w projektach oraz wskazanie czynników, które warunkują jej prawidłowy przebieg. Można też postawić hipotezę, że komunikacja odgrywa kluczową rolę w realizacji projektów zakończonych z sukcesem. Aby osiągnąć założony cel oraz zweryfikować hipotezę, najpierw przedstawiono istotę komunikacji, następnie ukazano jej funkcje oraz formy i na koniec przeanalizowano procesy komunikacji w projektach. Metodami badawczymi wykorzystanymi do opracowania artykułu były krytyczna analiza literatury z zakresu zarządzania, controllingu i zarządzania projektami oraz metoda deskryptywna.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.506.04
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/50171
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Klinowski_procesy_komunikacji_w_zarzadzaniu_projektami.pdf 284,84 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back