Public Support for Renewable Energy in Poland

Michał Ptak

Abstract

The article discusses major public funding sources available to promote investments in renewable energy projects in Poland. The main sources include environmental funds that are financed from environmental charges levied on companies that cause environment al damage and operational programmes funded by European Union funds. The aim of the paper is to reveal the amount of public support for renewable energy in Poland, after comparison of funding programmes implemented by environmental funds and EU funds managing authorities. The comparison includes the level of support and impact on objectives in relation to renewable energy production and greenhouse gas emissions. Based on available infor mation it can be concluded that the level of financial support for investments in renewable energy provided by the environmental funds and operational programmes was qu ite comparable in recent years. Both types of funding sources are also important instruments to foster the use of renewable energies. An important result o f the support is the reduction of greenhouse gas emissions.
Author Michał Ptak (EaE / IES / DEaRoD)
Michał Ptak,,
- Department of Economics and Research on Development
Journal seriesEconomic and Environmental Studies, ISSN 1642-2597, e-ISSN 2081-8319, (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol17
No4
Pages707-724
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishenergetyka odnawialna, zmiany klimatu, fundusze ekologiczne, programy operacyjne
Keywords in Englishrenewable energy, climate change, environmental funds, operational programmes
Abstract in PolishW artykule omówiono główne źródła finansowania inwestycji w energetykę odnawialną w Polsce. Najważniejsze z tych źródeł to fundusze ekologiczne zasilane opłatami za korzystanie ze środowiska oraz programy operacyjne finansowane z funduszy Unii Europejskiej. Celem artykułu jest określenie wysokości wsparcia na odnawialne źródła energii w Polsce na podstawie porównania programów pomocowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodn ej oraz programów operacyjnych . W porównaniu uwzględniono zarówno poziom pomocy, jak i jej wpływ na realizację celów związanych z produkcją energii odnawialnej i redukcją emisji dwutlenku węgla. Opierając się na dostępnych danych można przyjąć, że w ostatn ich latach poziom dofinansowania z obydwu źródeł był zbliżony. Oba źródła finansowania są ważnym instrumentem mającym wpływ na rozwój energetyki odnawialnej. Istotnym rezultatem pomocy finansowej jest też redukcja emisji gazów cieplarnianych.
DOIDOI:10.25167/ees.2017.44.5
URL http://www.ees.uni.opole.pl/content/04_17/ees_17_4_fulltext_05.pdf
Languageen angielski
File
Ptak_Public_Support_for_Renewable_Energy.pdf 344,49 KB
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back