Znaczenie modelu biznesu w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej na przykładzie UK-POL Sp. Z o.o

Agnieszka Jędrysiak , Estera Piwoni-Krzeszowska

Abstract

Continuous changes in the environment are forcing enterprises to use a flexible approach to their business model. The analysis is an effective tool for strategic decision-making. This paper presents an overview of various definitions of literature, with particular emphasis on the concept of business model canvas. There was conducted UK-POL Ltd. exemplification in accordance with this concept.
Author Agnieszka Jędrysiak (EaE / IES / ZP)
Agnieszka Jędrysiak,,
- Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
, Estera Piwoni-Krzeszowska (EaE / IES / ZP)
Estera Piwoni-Krzeszowska,,
- Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 7 pkt)
Issue year2012
No276
Pages58-67
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzewaga konkurencyjna, model biznesu, business model canvas, zasoby, strategia, branża tartaczna
Keywords in Englishcompetitive advantage, business model, business model canvas, resources, strategy, sawmill industry
Abstract in PolishCiągłe zmiany zachodzące w otoczeniu wymuszają na przedsiębiorstwach elastyczne podejście do wykorzystywanego modelu biznesu. Jego analiza jest skutecznym narzędziem wspomagającym podejmowanie strategicznych decyzji w przedsiębiorstwie. W artykule przedstawiono przegląd literaturowy różnych definicji, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji business model canvas, według której przeprowadzono egzemplifikację przedsiębiorstwa UK-POL Sp. z o.o.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Citation count*1 (2020-09-19)
Additional fields
Tyt_nrStrategie i mechanizmy odnowy przedsiębiorstw
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back