Kulturowe uwarunkowania zarządzania łańcuchami dostaw w Japonii, Polsce i Wielkiej Brytanii

Urszula Bąkowska-Morawska , Jarosław Witkowski

Abstract

The aim of this article is to present the conditions resulting from the impact of national culture on the formation and operation of international supply chains from the perspective of strategic analysis. The national cultures of the three countries: Japan, Poland and the UK have been compared. The countries aren’t only on different levels of socio-economic development, but also on the different levels of progress in the implementation of the idea of supply chain management. The influence of the dimensions of national culture by Hofstede and Gesteland on functioning of supply chains in the countries has been analyzed. The research found that Japanese cultural conditions enable to the creation of efficient supply chains. On the other hand, features of the British national culture predispose them to create flexible supply chains. Polish natural culture does not have a competitive advantage to create a specific type of supply chain
Author Urszula Bąkowska-Morawska (EMaT / DSMaL)
Urszula Bąkowska-Morawska,,
- Department of Strategic Management and Logistics
, Jarosław Witkowski (EMaT / DSMaL)
Jarosław Witkowski,,
- Department of Strategic Management and Logistics
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, [Organization and Management], ISSN 0137-5466, e-ISSN 2300-2530, (B 14 pkt)
Issue year2015
No4 (169)
Pages39-54
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishstrategie łańcuchów dostaw, wymiary kultur narodowych
Keywords in Englishsupply chain strategies, the dimensions of nations
Abstract in PolishCelem artykułu jest charakterystyka uwarunkowań wynikających z wpływu kultur narodowych na tworzenie i funkcjonowanie międzynarodowych łańcuchów dostaw z perspektywy analizy strategicznej. Zostały porównane zostały kultury narodowe trzech krajów: Japonii, Polski i Wielkiej Brytanii, które charakteryzują się nie tylko odmiennym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego, lecz także różnym poziomem zaawansowania w zakresie wdrażania koncepcji zarządzania łańcuchami dostaw.Przeanalizowano wpływ wymiarów kultury narodowej wg Gestelanda i Hofstede na funkcjonowanie łańcuchów dostaw w badanych krajach. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że warunki kulturowe Japonii sprzyjają kreowaniu wydajnych łańcuchów dostaw. Cechy brytyjskiej kultury narodowej predysponują do tworzenia elastycznych łańcuchów dostaw. Żaden z analizowanych wymiarów kultur narodowych nie stanowi źródła przewagi konkurencyjnej dla obu rodzajów łańcuchów dostaw
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2015_NR_4_%28169%29.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*5 (2020-09-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back