Marketing nostalgiczny jako szansa dla renesansu rzemiosła na Dolnym Śląsku

Iwona Czerska , Radosław Michalczyk

Abstract

The purpose of this study is to show the essence and importance of nostalgia marketing in the context of opportunity for endangered craft professions. The research methodology is the analysis of literature and websites presenting craft professions in Poland. Informations from the telephone interview were also added. Examples of endangered craft professions specifying the name of the profession, craftsman and tasks he performs were presented. The results of the implementation of nostalgia marketing for selected craft professions were presented. An example of redecoration of the shoemaker’s workshop in Warsaw and also the skilful use of reference to the long tradition and history in the goldsmith’s workshop in Kluczbork were described. Finally the perspective of Lower Silesia in terms of support for endangered craft professions was discussed.
Author Iwona Czerska (ES / IM / DMR)
Iwona Czerska,,
- Department of Marketing Research
, Radosław Michalczyk (WUE)
Radosław Michalczyk,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsNostalgia Marketing as a Chance for Craft Renaissance in Lower Silesia
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No490
Pages113-120
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmarketing nostalgiczny, rzemieślnik, zanikające zawody rzemieślnicze
Keywords in Englishnostalgia marketing, craftsman, endangered craft professions
Abstract in PolishCelem niniejszego opracowania jest próba ukazania istoty i wagi marketingu nostalgicznego w kontekście szansy dla ginących zawodów rzemieślniczych. Przeprowadzono analizę literatury przedmiotu oraz stron internetowych prezentujących zawody rzemieślnicze w Polsce. Powołano się także na informacje pochodzące z wywiadu telefonicznego. Przedstawiono przykłady zanikających zawodów rzemieślniczych z wyszczególnieniem nazwy zawodu i rzemieślnika oraz wykonywanymi przez niego zadaniami. Zaprezentowano wyniki wdrożenia marketingu nostalgicznego dla wybranych zawodów rzemieślniczych. Opisano przykład redekoracji zakładu szewskiego w Warszawie, a także umiejętne wykorzystanie nawiązania do długoletniej tradycji i historii w pracowni złotniczej w Kluczborku. Wreszcie omówiono perspektywę Dolnego Śląska w zakresie wsparcia dla zanikających zawodów rzemieślniczych.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.490.10
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43947
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Czerska_Michalczyk_Marketing_nostalgiczny_jako_szansa_dla.pdf 344,92 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back