Źródła zakupu przez Siły Zbrojne RP nowych ciężarówek wojskowych

Jarosław Brach

Abstract

The article is dedicated to the issue of choosing new trucks by the Armed Forces of the Republic of Poland. The aim of this article is to show the rules of operation of the European commercial vehicle industry in recent years, in particular including the truck sector, which translates into possible sources of supply of wheeled transport equipment for Polish army. The article is based mainly on an analysis of – dedicated to that subject – public and para-public articles, publications and internal documents of involved parties, including those published in scientific and professional papers, supplemented by the author’s own conclusions.
Author Jarosław Brach (ES / DIER)
Jarosław Brach,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsSources of purchase by the Armed Forces of the Republic of Poland of new military trucks
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2017
No4 (16)
Pages201-219
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishtransport wojskowy, zakupy wojskowych ciężarówek, polonizacja
Keywords in Englishmilitary transport, purchasing of military trucks, polonization
Abstract in PolishArtykuł jest poświęcony zagadnieniu wyboru przez Siły Zbrojne RP nowych ciężarówek. Celem tego artykułu jest wskazanie dostępnych źródeł zakupu przez Siły Zbrojne RP nowych ciężarówek wojskowych. W tym kontekście omówiono zasady funkcjonowania w ostatnich latach europejskiej branży pojazdów użytkowych, w tym głównie sektora ciężarówek, co właśnie przekłada się na możliwe źródła wyboru dostaw kołowego sprzętu transportowego dla naszej armii. Artykuł powstał głównie na podstawie analizy poświęconych temu zagadnieniu jawnych i parajawnych artykułów, publikacji i dokumentów wewnętrznych zainteresowanych stron, w tym opublikowanych w opracowaniach naukowych i prasie fachowej, uzupełnionych przez wnioski własne autora.
DOIDOI:10.15611/e21.2017.4.15
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Brach_Zrodla_zakupu_przez_sily_zbrojne.pdf 2 MB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back