Wpływ liczby lokalizacji z towarem na przebieg procesu kompletacji zamówień

Grzegorz Tarczyński

Abstract

The paper examines how the number of locations with the same item affects the average distance covered by the picker. The model proposed by Daniels, Rummel and Schantz [1998] allows to search the shortest route. Unfortunately the problem is NP-hard. The problem of selection the location with items to be picked is treated by Dmytrów [2015] in a different way: here the three criteria are evaluated. In the paper, the one-block rectangular warehouse with S-shape and return routing is analyzed. The average distance traveled in one picking tour is counted for different storage policies. The main finding is that increasing the number of locations not always leads to the improvement of the order-picking process. The calculations were performed using simulations.
Author Grzegorz Tarczyński (MISaF / IZM / KEBO)
Grzegorz Tarczyński,,
- Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No340
Pages158-176
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishkompletacja zamówień, składowanie ABC, wybór lokalizacji
Keywords in Englishorder-picking, ABC storage, location selection
Abstract in Polishartykule sprawdzono, jaki wpływ na średnie czasy (odległości) kompletacji ma umieszczenie towarów tego samego typu w wielu lokalizacjach magazynowych. Model uwzględniający wiele lokalizacji z tym samym towarem, zaproponowany przez Danielsa, Rummela i Schantza [1998], pozwala na znalezienie najkrótszej trasy w magazynie. W artykule omówiono problemy związane z praktycznym jego wdrożeniem. Skomentowano również propozycje Dmytrowa [2013; 2015] oraz Dmytrowa i Doszynia [2015] opierające się na takim wyborze pobieranych towarów, aby zmaksymalizować sumy wag przypisywanych lokalizacjom. W badaniach przyjęto, że wszystkie lokalizacje są równie atrakcyjne i skoncentrowano się na wyznaczeniu najkrótszej trasy przy założeniu, że magazynierzy poruszają się zgodnie z jedną z dwóch najczęściej wykorzystywanych w praktyce heurystyk: S-shape i return. Sprawdzono, jak na średni czas kompletacji zamówień wpływa zwiększanie liczby lokalizacji z tym samym towarem. Obliczenia wykonano za pomocą symulacji.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_321_340/SE_340/10.pdf
Languagepl polski
File
Tarczynski_Wplyw_liczby_lokalizacji_z_towarem.pdf 2,4 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back