Innowacyjność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej

Elżbieta Pohulak-Żołędowska

Abstract

The present article considers the problems of innovations in enterprises and the role that the state plays in market economy with respect to the innovative behavior of firms. The Schumpeterian approach to innovation puts an emphasis on the entrepreneur as a person who innovates spontaneously, and whose opportunist motives lead to innovation and profit. Contemporary market economies’ innovation and competitiveness strongly rely on breakthrough innovations – the ones that create new products to the market. These innovations are created mainly in public laboratories, and they are completely determined by the state. These are high-risk, high-cost innovations, thus unlikely performed by enterprises. There are also incremental innovations which are mainly a subject of enterprises’ activity. However, their importance to innovation and competitiveness of economies is not that great. The goal of the article is to define the conditions of proinnovative behavior of firms, with the emphasis put on the support given by the state to the R&D activity of firms. In order to achieve the objective of the article, the literature analysis and the data analysis have been performed.
Author Elżbieta Pohulak-Żołędowska (EMaT / DM)
Elżbieta Pohulak-Żołędowska,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsInnovation in enterprises in the conditions of market economy
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No402
Pages284-296
Keywords in Polishprzedsiębiorca, oportunizm, B + R, ryzyko, państwo, rynek
Keywords in Englishentrepreneur, opportunism, R&D, risk, state, market
Abstract in PolishNiniejszy artykuł koncentruje się na problematyce innowacyjności przedsiębiorstw, a w szczególności na roli państwa jako mocodawcy innowacyjnych zachowań przedsiębiorstw. Według Schumpetera innowacyjność leży w gestii przedsiębiorcy. To przedsiębiorca bowiem, podejmując korzystne dla siebie decyzje dotyczące alokacji posiadanych zasobów, wybierze działalność innowacyjną – jako działalność dającą mu możliwość osiągnięcia zysku. Czy tak faktycznie jest? Innowacje przedsiębiorstwa mogą mieć dwojaką charakterystykę. Mogą występować jako ulepszenia istniejących dóbr, usług czy procesów lub też jako całkiem nowe – często przełamujące istniejące procesy – innowacje przełomowe. Łatwiejsza dla przedsiębiorstw forma innowacji to niewątpliwie innowacje przyrostowe. W tym zakresie decyzje przedsiębiorstw cechują się pewną autonomią. Natomiast formą innowacji o większym potencjale tworzenia wzrostu i rozwoju są innowacje przełomowe. Współczesne innowacje przełomowe coraz częściej powstają w publicznych ośrodkach badawczych, na uniwersytetach. Do przedsiębiorstw trafiają jako efekt komercjalizacji wiedzy. Historia innowacji przełomowych pokazuje, że państwo nie tylko finansuje najbardziej ryzykowne badania – zarówno stosowane, jak i podstawowe, ale że również często było źródłem najbardziej radykalnych przełomowych innowacji. Oznacza to, że państwo przejęło rolę czynnika innowacyjnego. Celem niniejszego artykułu jest próba zdefiniowania warunków koniecznych do kreacji proinnowacyjnych zachowań przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem roli państwa w tym procesie. W niniejszym artykule przedstawiono formy publicznego wsparcia działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Wskazano na trendy w wykorzystaniu wymienionych narzędzi. Pozwoliło to na stwierdzenie, że innowacyjność i konkurencyjność gospodarek nie jest prostą sumą innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Państwo poprzez aktywne oddziaływanie na innowacje stało się głównym twórcą innowacyjnych gospodarek.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.402.27
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Pohulak_Zoledowska_Innowacyjnosc_przedsiebiorstw_w_gospodarce_rynkowej.pdf 665,59 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrPolityka ekonomiczna
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back