Enterprise Size and Changes Introduced to Business Models of Polish Enterprises Applying Outsourcing - Results of Research

Jakub Drzewiecki

Abstract

The aim of this article is to obtain answers to two questions regarding: the degree of correlations between the changes made to individual elements of the business model used in the Polish enterprises applying outsourcing and the existence of differences, if any, between the level of such correlations in companies of various sizes. This article, apart from an introduction and conclusions, is composed of two main sections. One includes information regarding the characteristics of the research sample and research methodology. The results of the empirical research conducted on the sample of 281 entities and the most essential findings are presented afterwards. The results of the research provided in the paper seem to empirically confirm the concept of the business model as proposed by A. Osterwalder. The correlations between the changes made to individual elements of the business model were usually at a high level. The results of the research indicate also a different method of managing the business model in companies of various sizes, which can be an effect of i.a. the specificity of management, including strategic management, processes in small and large economic entities.
Author Jakub Drzewiecki (MISaF / IOaM / DoOaMT)
Jakub Drzewiecki,,
- Department of Organization and Management Theory
Journal seriesPrzedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce - Teoria i Praktyka. Research on Enterprise in Modern Economy - Theory and Practice, ISSN 2084-6495, (B 6 pkt)
Issue year2018
No2 (25)
Pages5-16
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishmodel biznesu, zarządzanie zmianą, wielkość przedsiębiorstwa, wyniki badań, outsourcing
Keywords in Englishbusiness model, change management, enterprise size, results of research, outsourcing
Abstract in PolishCelem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na dwa pytania dotyczące: stopnia zależności między zmianami dokonywanymi w poszczególnych elementach modeli biznesu polskich przedsiębiorstw stosujących outsourcing oraz istnienia ewentualnych różnic między poziomem tych zależności w firmach różnej wielkości. Artykuł, obok wprowadzenia i podsumowania, zawiera dwie główne części. W pierwszej z nich podano informacje dotyczące charakterystyki próby badawczej oraz metodyki badań. Następnie zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na próbie 281 podmiotów wraz z najważniejszymi wnioskami. Przedstawione w artykule wyniki badań.
DOIDOI:10.19253/reme.2018.02.001
URL https://zie.pg.edu.pl/reme/archiwum-2018
Languageen angielski
File
Drzewiecki_Enterprise_ Size_ and_Changes_ Introduced_ to_ Business_ Models_2018.pdf 391,48 KB
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 16-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back