Sieciowe uwarunkowania rozwijania potencjału innowacyjnego systemu zarządzania

Łukasz Wawrzynek

Abstract

article is an attempt to identify how to build the innovation capacity of the management system by looking at the elements of the system in conjunction with the features of the organizational network relationships. It indicates phases and factors of innovation in the creation of innovative potential of the organization management system.It takes into account the tacit and explicit knowledge and conditions of the exchange among employees in terms of mutual understanding, involvement and trust. The article outlines the innovative potential management system in terms of complex systems theory. It points to the coexistence of subsystems that are in mutual relations and identifies these relations as regards the creation of innovation potential in the areas of stabilization and adjustment of management system. It recalls an approach for the analysis of the co-existing systems in the organization using the tools of area of organizational network analysis. The article sets out the opportunities of organizational network analysis to identify the dependence of systems to build innovation capacity management system.
Author Łukasz Wawrzynek (MISaF / IOaM / KPSZ)
Łukasz Wawrzynek,,
- Katedra Projektowania Systemów Zarządzania
Other language title versionsNetwork conditions in the development of innovation potential of management system
Journal seriesManagement Forum, ISSN , e-ISSN 2392-0025, (B 9 pkt)
Issue year2015
Vol3
No4
Pages18-26
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinnowacje, potencjał innowacyjny, system zarządzania, analiza sieci organizacyjnych.
Keywords in Englishinnovation, innovation potential, management system, organizational network analysis
Abstract in PolishArtykuł jest próbą identyfikacji sposobu budowania potencjału innowacyjnego systemu zarządzania przez spojrzenie na elementy systemu w powiązaniu z cechami relacji sieci organizacyjnych. Wskazuje na fazy i czynniki innowacji w tworzeniu potencjału innowacyjnego organizacji. Bierze pod uwagę wiedzę jawną i ukrytą oraz uwarunkowania ich wymiany pomiędzy pracownikami w zakresie wzajemnego rozumienia się, angażowania i zaufania. Prezentuje założenia potencjału innowacyjnego systemu zarządzania w ujęciu teorii systemów złożonych. Wskazuje na współistnienie podsystemów, które są we wzajemnych relacjach, oraz identyfikuje te relacje w odniesieniu do tworzenia potencjału innowacyjnego w obszarach stabilizującym i dostosowawczym systemu zarządzania. Przywołuje podejście do analizy zależności współistniejących systemów w organizacji z wykorzystaniem narzędzi obszaru analizy sieci organizacyjnych. Wskazuje na możliwości, jakie niesie analiza sieci organizacyjnych, identyfikacji zależności systemów wobec budowania potencjału innowacyjnego systemu zarządzania
DOIDOI:10.15611/mf.2015.4.03
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/35384
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Wawrzynek_Sieciowe_ uwarunkowania_ rozwijania_ potencjału2015.pdf 859,86 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-07-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back