Efekty społeczne bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Jeleniej Górze oraz w powiecie jeleniogórskim

Arkadiusz Wojtkiewicz

Abstract

The aim of the article is to conceptualize and explain the issues connected with social effects of the phenomenon of foreign direct investments in the area of Jelenia Góra and the district of Jelenia Góra. The article provides the characteristics of foreign investors who are active in the territory of Jelenia Góra and the district of Jelenia Góra, both those operating within the framework of the urban area of investment activity as well as those active in Kamienna Góra Special Economic Zone of Small Entrepreneurship. The author attempts to present the issue of the influence of foreign direct investments on the local community by the means of the basic statistical data, such as unemployment or remuneration rate. The flow of foreign investments often becomes a fundamental factor of the development of a given region. The activity conducted by investors often leads to the strict specialization of a particular region in a specific industry; due to work demand it creates a job market and influences the education level. The presentation of the influence of foreign investors’ activity from the view of social effects offers a broader perspective on the problem which is the subject of the article
Author Arkadiusz Wojtkiewicz (WUE)
Arkadiusz Wojtkiewicz,,
- Wroclaw University of Economics
Other language title versionsSocial effects of foregin direct investment in Jelenia Góra and the district of Jelenia Góra
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No392
Pages155-163
Keywords in Polishefekty społeczne, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, specjalna strefa ekonomiczna.
Abstract in PolishCelem artykułu jest konceptualizacja i eksplikacja zagadnień związanych z efektami społecznymi bezpośrednich inwestycji zagranicznych na terenie Jeleniej Góry oraz powiatu jeleniogórskiego. W artykule scharakteryzowano inwestorów zagranicznych działających na terenie Jeleniej Góry, powiatu jeleniogórskiego, zarówno w ramach miejskiego obszaru aktywności inwestycyjnej, jak i Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Autor próbuje ukazać wpływ BIZ na lokalną społeczność za pośrednictwem podstawowych danych statystycznych, takich jak poziom bezrobocia czy poziom wynagrodzeń. Napływ inwestycji zagranicznych staje się często podstawowym czynnikiem rozwoju miasta lub powiatu. Działalność inwestorów często prowadzi do ścisłej specjalizacji danego miasta i gmin powiatu w konkretnej branży; poprzez popyt na pracę kreuje rynek pracy oraz wpływa na poziom edukacji
DOIDOI:10.15611/pn.2015.392.17
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Wojtkiewicz_Efekty_spoleczne_bezposrednich_inwestycji_zagranicznych.pdf 364,87 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrGospodarka regionalna w teorii i praktyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back