Zdolność polskiego przemysłu do zaopatrzenia Sił Zbrojnych RP w ciężarówki klas tonażowych średniej i ciężkiej

Jarosław Brach

Abstract

The article is devoted to the ability of Polish industry to supply the Polish Armed Forces with medium and heavy tonnage trucks. This issue is important for two main reasons. First of all, currently in a purely tactical and strategic area, military transport is based on wheeled vehicles − trucks, bodies, trailers and semi-trailers of various classes and types. Secondly, the current authorities strongly (also because of political reasons) want to support the domestic industry and domestic suppliers. The purpose of this article is to indicate to what extent today’s indigenous industry (entities with only Polish capital) is able to secure the supply of the medium and heavy tonnage class vehicles necessary for our army. The article is based mainly on the analysis of open and para-public articles dedicated to this issue, publications and internal documents of involved parties, including those published in scientific papers and specialist press, supplemented by the author’s own conclusions.
Author Jarosław Brach (ES / DIER)
Jarosław Brach,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsThe ability of Polish industry to supply the Polish Armed Forces with medium and heavy tonnage trucks
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No523
Pages77-94
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishtransport wojskowy, polski przemysł motoryzacyjny, polonizacja
Keywords in Englishmilitary transport, Polish automotive industry, polonization
Abstract in PolishArtykuł jest poświęcony zdolności polskiego przemysłu do zaopatrzenia Sił Zbrojnych RP w ciężarówki klas tonażowych średniej i ciężkiej. Kwestia ta jest istotna z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, aktualnie w wymiarze czysto taktycznym i po części strategicznym transport wojskowy bazuje na pojazdach kołowych – ciężarówkach, zabudowach, przyczepach oraz naczepach różnych klas i typów. I po drugie, obecne władze mocno – ze względów po części politycznych – stawiają na krajowy przemysł i krajowych dostawców. Celem tego artykułu jest wskazanie, na ile dzisiaj rodzimy przemysł – podmioty o wyłącznie polskim kapitale – jest w stanie zabezpieczyć dostawy niezbędnego naszemu wojsku taboru samochodowego klas tonażowych średniej i ciężkiej. Artykuł powstał głównie na podstawie analizy dedykowanych temu zagadnieniu jawnych i parajawnych artykułów, publikacji i dokumentów wewnętrznych zainteresowanych stron, w tym opublikowanych w opracowaniach naukowych i prasie fachowej, uzupełnionych przez wnioski własne autora.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.523.07
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Brach_Zdolnosc_polskiego_przemyslu_do_Zaopatrzenia_sil.pdf 410,17 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 20-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back