Smart specialisation in innovative environment

Katarzyna Miszczak

Abstract

The study offers a new reading of innovative environment, which when taken together constitute the basis for thinking about regions, society and space through the lens of smart specialisation. The aim of article is the identification and characterisation of the main features and challenges of smart specialisation, understood as a strategic approach to economic development through targeted support to research and innovation. This approach combines industrial, educational and innovation policies to suggest that countries or regions pinpoint and select a limited number of priority areas for knowledge- -based investments, focusing on their strengths and comparative advantages. In the article, three case studies (from Poland, the Czech Republic and Turkey) of different types of implementation of smart specialisation illustrate the utility of the intelligent policies.
Author Katarzyna Miszczak (ES / DSEaLGA)
Katarzyna Miszczak,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
Other language title versionsInteligentna specjalizacja w innowacyjnym środowisku
Journal seriesBiblioteka Regionalisty, ISSN 2081-4461, e-ISSN 2449-9781, (B 8 pkt)
Issue year2018
No18
Pages39-49
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinteligentna specjalizacja, wiedza, B+R, innowacyjne środowisko, rozwój regionalny
Keywords in Englishsmart specialisation, knowledge, R&D, innovative environment, regional growth
Abstract in PolishW artykule zaproponowano nowe spojrzenie na środowisko innowacyjne, które postrzegane holistycznie, stanowi podstawę do myślenia o regionach, społeczeństwie i przestrzeni poprzez pryzmat inteligentnej specjalizacji. Celem badawczym jest identyfikacja i charakterystyka głównych cech i wyzwań inteligentnej specjalizacji rozumianej jako strategiczne podejście do rozwoju gospodarczego poprzez ukierunkowane wsparcie badań i innowacji. Takie podejście łączy politykę przemysłową, edukacyjną i innowacyjną, sugerując, że kraje lub regiony określają i wybierają ograniczoną liczbę obszarów priorytetowych dla inwestycji opartych na wiedzy, koncentrując się na swoich mocnych stronach i przewagach komparatywnych. W artykule przedstawiono trzy studia przypadków (z Polski, Czech i Turcji) różnych rodzajów wdrażania inteligentnej specjalizacji, ilustrujące użyteczność tych inteligentnych polityk.
DOIDOI:10.15611/br.2018.1.03
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141440
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Miszczak_Smart_specialisation_in_innovative_environment.pdf 1,91 MB
Additional file
Miszczak_K_Smart_specialisation_in_innovative_2018.doc 29 KB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back