Wpływ wyboru metody klasyfikacji na identyfikację zależności przestrzennych - zastosowanie metody join-count

Justyna Wilk , Michał Bernard Pietrzak , Roger S. Bivand , Tomasz Kossowski

Abstract

Classification is one of the main methods used in regional studies. It examines territorial diversification of a phenomenon, as well as spatial dependence. Its occurrence can indicate a process of spatial clusters creation. The essense of such research is a way of classification and its results. The aim of this paper is to examine the influence of classification method on the analysis of spatial autocorrelation using join-count test. This test, in contradiction to a lot of other methods of spatial statistics, concerns the spatial autocorrelation of qualitative data. It can be applied in the examination of spatial dependence between territorial units which tend to form clusters
Author Justyna Wilk (EMaT / DEaCS)
Justyna Wilk,,
- Department of Econometrics and Computer Science
, Michał Bernard Pietrzak
Michał Bernard Pietrzak,,
-
, Roger S. Bivand
Roger S. Bivand,,
-
, Tomasz Kossowski
Tomasz Kossowski,,
-
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No384
Pages296-304
Keywords in Polishtest join-count, autokorelacja przestrzenna, klasyfikacja, dane jakościowe
Keywords in Englishjoin-count test, spatial autocorrelation, classification, qualitative data
Abstract in PolishKlasyfikacja jest jedną z podstawowych metod badań regionalnych. Pozwala na określenie terytorialnego zróżnicowania zjawiska oraz zależności przestrzennych. Ich występowanie może wskazywać na proces tworzenia się klastrów przestrzennych. Istotą badań jest sposób wydzielenia klas i uzyskany podział. Celem artykułu jest określenie wpływu metody podziału na wyniki pomiaru autokorelacji przestrzennej z wykorzystaniem testu join-count. Test ten, w przeciwieństwie do wielu metod statystyki przestrzennej, pozwala na badanie autokorelacji przestrzennej dla danych jakościowych. Może być stoso-wany w analizie zależności przestrzennych wyróżnionych klastrów
DOIDOI:10.15611/pn.2015.384.32
Languagepl polski
File
Wilk_Pietrzak_Bivand_Kossowski_Wplyw_wyboru_metody_klasyfikacji_na.pdf 1,19 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrTaksonomia 24. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back