Marriage insurance taking into account dependence and divorces

Stanisław Heilpern

Abstract

The paper is devoted to marriage insurance contracts allowing dependence between lifetimes of spouses. The dependence structure is described by the five stage Markov process. One state concerns divorce, which was not investigated in previous papers. It makes this paper more realistic. The transition probabilities are derived and the Markov forces of transition are estimated. The four pensions of spouses: the joint-life and last survival annuities, the widow pension and reversionary annuity are introduced and studied. A real example based on the data from Lower Silesia during 2011 is investigated. The values of these annuities are computed and analyzed. The five different cases are studied. The impact of the age of spouses and the duration of annuities on the values of annuities is investigated. A case when the reversionary annuity with the reduction parameter R = 2/3 is analyzed. A comparison with a non-divorce case is considered.
Author Stanisław Heilpern (MISaF / IZM / KS)
Stanisław Heilpern,,
- Katedra Statystyki
Other language title versionsUbezpieczenia małżeńskie uwzględniające zależność oraz rozwody
Journal seriesŚląski Przegląd Statystyczny, ISSN 1644-6739, e-ISSN 2449-9765, (B 9 pkt)
Issue year2018
No16 (22)
Pages23-35
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishubezpieczenia małżeńskie, zależność, łańcuch Markowa, renty, rozwody
Keywords in Englishmarriage insurance, dependence, Markov chain, annuities, divorce
Abstract in PolishArtykuł dotyczy małżeńskich kontraktów ubezpieczeniowych dopuszcza- jących zależność długości życia małżonków. Struktura zależności opisana jest pięciostanowym procesem Markowa. Jeden stan dotyczy rozwodów, które nie były uwzględniane we wcześniejszych pracach. Czyni to artykuł bardziej realistycznym. Cztery renty małżeńskie były opisane i analizowane: wspólnego życia, ostatniego przeżywającego, wdowia oraz dziedziczna. Rozpatrywany był też przykład bazujący na rzeczywistych danych z 2011 roku dotyczących Dolnego Śląska. Wartości rent zostały wyznaczone i przeprowadzono ich analizę. Rozpatrzono pięć przypadków. Zbadano wpływ wieku małżonków i czasu trwania ubezpieczenia na wartości tych rent. Analizowano też przypadek dotyczący renty dziedzicznej o współczynniku redukcji R = 2/3. Dokonano również porównania z przypadkiem nieuwzględniającym rozwodów.
DOIDOI:10.15611/sps.2018.16.02
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Heilpern_Marriage_insurance_taking_into_account_dependence.pdf 433,22 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back