Wplyw zmian demograficznych na ekonomiczne zabezpieczenie starości społeczeństwa w Polsce

Aneta Nietupska

Abstract

The aim of this article is to discuss the economic consequences brought about by the ageing of the Polish society. The article emphasises the negative effects of ageing which translates into growing public expenditure. The population ageing is exemplified by the dynamic age-related changes of the social structure, and in particular by the growing numbers of the retirement age cohort. The present situation affects the stability of the public finances as it necessitates an increase in the public expenditure on social security and health care. The article also explains the positive aspects of population ageing for the Polish economy, which acts as an impulse for the growth of the new segments of goods and services market linked to the growing consumption by the elderly population. New challenges and opportunities are created by the so-called “silver economy”
Author Aneta Nietupska (EMaT)
Aneta Nietupska,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Other language title versionsThe influence of demographic changes on the economic safety of the old age of society in Poland
Journal seriesSpołeczeństwo i Ekonomia, ISSN 2353-8937, e-ISSN 2449-979X, (B 9 pkt)
Issue year2015
No1 (3)
Pages33-46
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishrodzina, starzenie się, system emerytalny, opieka zdrowotna, „srebrna gospodarka”
Keywords in Englishfamily, ageing, pension system, health care, “silver economy”
Abstract in PolishCelem artykułu jest omówienie konsekwencji gospodarczych, jakie niesie za sobą fakt starzenia się polskiego społeczeństwa. W artykule akcentowane są negatywne skutki starzenia, które przekładają się na wzrost wydatków publicznych. Egzemplifikacją starzenia są dynamiczne zmiany struktury społecznej pod względem wieku, a szczególnie wzrost liczebności kohorty w wieku poprodukcyjnym. Zaistniała sytuacja ma wpływ na stabilność finansów publicznych ze względu na konieczność zwiększenia wydatków publicznych na zabezpieczenia społeczne i zdrowotne. W tekście artykułu wyjaśniono również pozytywne aspekty starzenia się społeczeństwa dla polskiej gospodarki, które są impulsem do rozwoju nowych segmentów rynku dóbr i usług związanych ze wzrostem konsumpcji osób starszych. Nowe wyzwania i możliwości otwiera tzw. srebrna gospodarka
DOIDOI:10.15611/sie.2015.1.03
Languagepl polski
File
Nietupska_Wplyw_zmian_demograficznych_na_ekonomiczne.pdf 829,9 KB
Score (nominal)9
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back