Niepewność jako architekt kontekstu podejmowania decyzji menedżerskich

Katarzyna Grzesik

Abstract

Every organization operates in a certain context, which changes along with the changes taking place both inside and outside the organization. This context also determines the conditioning of decision-making situations in the organization. When making decisions, the manager should first assess the context that characterizes the decision-making situation, in order to properly resolve the decision making problem. The purpose of this paper is to present uncertainty as a determinant shaping the context in which the manager makes decisions. For the realization of this purpose the nature of managerial decisions and the context shaping such decisions is presented, followed by a presentation of the essence of uncertainty in the decision making process, and the characteristics of managerial decision-making in simple, complicated, complex and chaotic contexts. The paper was prepared on the basis of literature studies.
Author Katarzyna Grzesik (ES / DEaOE)
Katarzyna Grzesik,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No9 [CD]
Pages143-154
Keywords in Polishniepewność, wymiary niepewności, podejmowanie decyzji, decyzje menedżerskie, kontekst
Keywords in Englishuncertainty, decision making, managerial decisions, context
Abstract in PolishKażda organizacja funkcjonuje w pewnym kontekście, który zmienia się wraz ze zmianami zachodzącymi zarówno w jej wnętrzu, jak i w jej otoczeniu. Kontekst ten przekłada się również na uwarunkowania sytuacji decyzyjnych, jakie pojawiają się w organizacji. Przy podejmowaniu decyzji menedżer powinien na wstępie ocenić kontekst charakteryzujący daną sytuację decyzyjną, aby we właściwy sposób podejść do rozwiązania problemu decyzyjnego. Celem niniejszej pracy jest ukazanie niepewności jako zjawiska kształtującego kontekst podejmowania decyzji menedżerskich. Dla realizacji przyjętego celu został przedstawiony charakter decyzji menedżerskich oraz wielowymiarowość zjawiska niepewności. W następnym etapie zostały przestawione uwarunkowania generujące niepewność sytuacji decyzyjnych. Artykuł został przygotowany na podstawie studiów literatury przedmiotu.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back